Slektsforskning

Disse sidene handler om min slektsforskning.

Archive for the ‘Min mors søsken’ Category

Min tante Linnea sine tegninger.

Posted by Bjørn Gunnar Lindalen den 06/29/2011

Det var ikke bare Kjell som var flink til å tegne. Lilla (Linnea) var ogsp flink til å tegne. Under her er et utvalg av de tegningene jeg fant i Bjørkeli av henne. Hun var født 1920, så disse er nok tegnet noen år før og etter 1930.

flagg fugler krus penal giraf vil børste kladdebok nr 33 strut jente kurv kalossj tavle julekurv oljefarg gunther

Posted in Min mors søsken, Min mors slekt. | Leave a Comment »

Tegninger

Posted by Bjørn Gunnar Lindalen den 06/25/2011

Min onkel Kjell Jansson var flink til å tegne. Det fikk jeg først vite nå i år. For en uke siden var jeg i Bjørkeli der han vokste opp. I en plastveske fant jeg mange tegninger som han hadde laget. Under her viser jeg noen av dem. Jeg har lagt ut flere på Flickr.

Konge (?) og en gutt som vasker. Er dette fra et eventyr?

Gutt og jente går på skøyter.

Ola Dompidalen gifter seg!

Pumper

Nissen i tønnen. Kan dette være hentet fra et eventyr?

Gutt og gris

En gutt sitter ved grisebingen og spiller munspill.

Posted in Min mors søsken | Merket med: , , | Leave a Comment »

Greta Rudberg (Margrethe Sofie Jansson)

Posted by Bjørn Gunnar Lindalen den 07/14/2008

Greta var sammen med Via Nils og Magnas eldste barn.

Margrethe Sofie1 Jansson ble født den 3 apr 1918 i Sø-Sætra, Stagnessetra, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Da tvillingene Greta og Via ble født, jobbet faren Nils på «Harstad Dampsag». Da Nils kom på arbeid om morgenen, var det en som spurte ham om han var blitt far ennå. «Det hadde kommit twå da jag gikk,» svarte han. Greta skulle egentlig hete Margaretha, etter moren til Nils. Men da hun ble døpt, skrev og  uttalte presten navnet feil.

Det var en hoppbakke i nærheten av Sø-Sætra. Den kjørte Greta ned med en «Hønnkjelke.» En Hønnkjelke var en kjelke med fire staker opp og meier. Det var stenger imellom, som de satt  på. Den var to meter lang, og umulig og styre. Kjelken var onkelen Olaf sin, og ble brukt til og kjøre  ved og vann med. Da Greta gikk på ski, lånte hun det i Sø-Sætra. Greta brevvekslet med søskenbarnet Alice i USA, og Via med søskenbarnet Helen. De måtte gå opp til onkelen Laurits i Sørli for og få oversatt brevene. De var skrevet på engelsk. Laurits hadde vært i USA. Alice var født 1916, og var ca to år eldre en Greta.

Greta og Via skulle konfirmeres da onkelen Sven Hakon kom tilbake fra USA etter andre turen dit. Han var  barberer, så han klipte dem til konfirmasjonen. De fikk kort hår. Det likte dem ikke, Nils likte  det heller ikke. Jenter skulle ha langt hår, mente han. Greta ble konfirmert i Vestmarka kirke den 09.10 1932.
Arbeid:

Greta jobbet først hos Alfred Ljøner en sommer. Det var det året hun ble ferdig med skolen. Så jobbet hun hos Petrus Bruket/Rambøl. Så var hun på Sofiendal Mølle, hos møller Franz Sundbekk. Konen hans, Asta, hadde Tæring. Hun døde senere av det. Så var hun hos Krestian Klanderud. Han var bestefar til Odvar Klanderud. Under krigen jobbet hun en stund på torvstrømyra til Marius Thorsen, på Snesbøl. (Marius var søskenbarn med hennes mor Magna.) En del senere drev hun og sønnen Geir et Konditori på Skotterud, der Jans Foto er nå. Sønnen Erik har også drevet bakeri og konditori. Greta har også jobbet i en kiosk på Lillestrøm, og på en fabrikk.
Den 27.03 1937 ble hun gift med Amund Rudberg sønn av Erik Amundsen Fjeldbu og Maria Arnesdatter Rudberg «Norgarn». De giftet seg i Eidskog kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark; Forlovere var Sigurd Sætheråsen (søskenbarn med Greta), Skotterud og Sigrid Berg, Tobøl.

Før de ble gift, var Amund i Rusland og hogg tømmer. De dro til Rusland fredag 6. mars 1931. Det var 80 mann i gruppen som dro. 10 av dem var Eidskoginger. Halgrim Sørli var tolk for gruppen. Den ble delt i tre. En var ved Øvre Volga. En ved Vologda, og den tredje i Arehangelsk distriktet. Der jobbet de på et rammesagbruk. Kontrakten lød på at de skulle være der i minst ett år. De fleste dro hjem da.

Under krigen måtte Amund rømme til Sverige. Greta spilte på handballaget til Tobøl i 1947-48. Da Bengt ble konfirmert i 1939, bodde Greta på Bergheim. De flyttet senere til Lillestrøm.

Greta og Amund fikk 3 sønner: Erik f. 1937, død 1990, Geir f. 1944, død 2008, og Jostein f. 1955 død 1997.

Mer om Russlandfarerene:

Øyvind Vestheim skriver i artikkelen «Frå Hedmark til Russland» i Årbok for Glåmdalen 1981, følgende:

«I løpet av et par vårmåneder i 1931 meldte det seg et par tusen mann til Skog og Land-kontoret på Kongsvinger i håp om å få bli med til Sovjet-Russland på skogsarbeid. Dette var midt under den første femårsplanen, og behovet for faglært arbeidskraft var stort i de fleste næringer — ikke minst i skogbruket, som var særs viktig for eksport og inntjening av utenlandsk valuta. Den vestlige verden var samtidig ramt av økonomisk og sosial krise. Den tradisjonelle vandringsvegen mot vest (til USA og Canada) var i praksis    stengt, og massearbeidsløysa i Norge som i andre land gjorde at heller ikke innenlandske flyktninger var noe alternativ for å skaffe seg levebrød.
Muligheta til å kunne reise til Sovjet-Russland på arbeid vakte derfor, som rimlig er, stor oppsikt i samtida. «Russland – det nye Amerika?», skreiv Dagbladet da den første skogsarbeidergruppa drog avsted. Men Sovjetunionen var ikke noe nytt «Amerika» – med alt det folk måtte legge i dette begrepet av myter og virkelighet.»

I Eidskog reiste ti til Russland, og 5 av dem kom fra kretsene Grusjø/Fjellskogen, skriver Øyvind Vestheim. Kollbjørn Sørli fra Eidskog var leder for den første skogsarbeidergruppa som reiste våren 1931. (Han hadde også vært med i delegasjonen fra NSLF (Norsk Skog og Landarbeiderforbund) som hadde vært i Russland året før.)

Den første gruppa drog den 6. mars 1931, de to neste den 20. mars (egentlig ei stor gruppe som ble delt i Leningrad), og den siste gruppa kom av sted den 24. april. Tilsammen reiste 142 mann.
I den første gruppa reiste foruten Amund Rudberg, eidskogingene Erik O. Gjøvika, Kolbjørn Sørli, Erik Åsen, Odd Mellum og Artur Sørli.
Noen av de norske skogsarbeiderne kom tilbake fra Sovjetunionen etter bare noen måneder. De fleste var borte omkring et år eller vel det. Utover i 30-åra kom folk hjem enkeltvis eller i små grupper. De siste av de som vendte tilbake, forlot Sovjetunionen i slutten av 1939, like før vinterkrigen mot Finnland brøt ut.
I alt kom rundt 130 av de 142 deltagerene tilbake. De øvrige skiftet enten statsborgerskap og ble sovjetborgere, eller de døde under oppholdet der borte i løpet av 30-åra. Det var rundt 20 mann som giftet seg i Sovjet, og kom hjem med russisk kone og en unge eller to

Posted in Min mors søsken, Min mors slekt. | Leave a Comment »

Lilla Engen (Linnea Wilhelmine Jansson)

Posted by Bjørn Gunnar Lindalen den 07/14/2008

Linnea Wilhelmine Jansson ble født den 10 feb 1920 i Sø-Sætra, Stagnessetra, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Hun er Nils og Magnas 3. barn. Lilla er oppkalt etter oldemoren sin Augusta Wilhelmina, og etter tanten sin, Wilhelmina Eugenia. Lilla bodde kanskje et år nede i Sø-Sætra hos besteforeldrene sine Hans og Sofie, etter at de andre hadde flyttet opp til Bjørkeli. De flyttet opp i 1926. Sofie likte Lila veldig godt. Da Lilla lekte med de andre ungene oppe i Bjørkeli, ropte Hans og Sofie opp til henne, at hun måtte komme ned og legge seg. Men tilslutt gikk Nils ned og sa at nå fikk hun bo hos dem. Da hun gikk på skolen, fikk hun melk der om morgenen før hun gikk avgårde.

Lilla var som sin yngre bror Kjell, flink til å tegne. Jeg har skannet inn noen tegninger jeg fant i Bjørkeli.
I januar 1940 ble hun gift med Klaus Engen ifra Setskogen, sønn av Karel Olaisen Gløttaengen og Inga     Halvorsdatter. Lilla har jobbet på «Solberg» på Grasmo, og på 70 tallet vasket hun på Marinelyst. Etter krigen hadde Klaus en tysk krigslastebil. Den kjørte han tømmer, materialer og ved med. Ofte kjørte han to lass med ved til Oslo om dagen.
Lilla og Klaus bodde på Skogly, Gløtta, Setskog, Høland, Akershus. De fikk barna Inger f. 1940, d. 2001, og Bjørn f. 1941.

Lilla døde 22.11 2008,

Posted in Min mors søsken, Min mors slekt. | Merket med: | Leave a Comment »

Osvald Jansson

Posted by Bjørn Gunnar Lindalen den 07/14/2008

Osvald Jansson ble født den 10 mar 1922 i Sø-Sætra, Stagnessetra, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.  Osvald er Nils og Magnas fjerde barn. Da han var liten, ville han være med og gå på ski. Han hadde ikke fått noen ski ennå, men løp bak, og bortmed de andre ungene som gikk på ski. Da han ble større, hoppet han på ski i Sleppa. En gang hoppet han «gjennom» skiene. De gikk i stykker.
Da Osvald var liten, lå han og Bengt i samme seng. Bengt hadde Epilepsi. Anfallene kom som regel om kvelden. Da ble Osvald redd. Han viste ikke hva det var om og gjøre med Bengt.
Osvald og Lilla fikk en melkeflaske hver i Sø-Setra, før de gikk på skolen om morgenen. Osvald husker at guttene ikke fikk lov til og spille kort med jentene. Men Svea fikk de lov til og spille med. Hun var yngst av jentene, og trolig «Gullungen» til Nils.

Arbeid:
Osvald likte og jobbe da han var guttunge. Han klatret ut gjennom kammersvinduet, og løp ned til Sø-Setra for og jobbe. En gang mens han ennå gikk på skolen, fikk han 10 kr i lønn av Olaf i Sø-Setra. Han ble så glad
at han danset rundt på tunet.
Han jobbet også for Albert i Nord-Setra. For 11 dager fikk han 5 kr og 50 øre. Han hadde kost og losji på begge stedene. Faren Nils Jansson likte ikke at han jobbet for andre. Han skulle heller dra frem ved fra Sætershaget, til Bjørkeli og gjøre annett forefallende arbeide. Men det var jo mer morsomt og jobbe for andre, og få betalt. Dette var før han ble konfirmert. Nils ville også at ungene skulle jobbe, og ikke leke.
Osvald var en av flere slektninger som var med og «slo pokkstein» på Ingelsrud låven. Det var Laurits som satte opp låven. Den siste jobben Osvald gjorde før han dro til Eggedal, var og være med Laurits og sette opp
en låve i Pramhussetra.

Egedal:
I slutten av 1940 dro han, Ottar Kristiansen (far til Elisabeth Wirøy), og en til for og jobbe på et sagbruk i Eggedal. Ottar jobbet senere som snekker. Der ble de i ca ett år. Han jobbet som bak gutt. Så begynte han og
jobbe for en Bråten. Han hadde mye jord og skog. I 1941 ble han utkalt til Arbeidstjeneste.
Arbeidsgiveren hans søkte om utsettelse, og det fikk han. Senere ble han utkalt igjen. Også denne gang fikk han utsettelse. Folk som jobbet i jord og skogbruk, hadde lettere for og få utsettelse. Det var viktige yrker da.

A/T leiren på Haugsbygd
Men i 1943 måtte han ut. Han kom til Haugsbygd ved Hønefoss. Der skulle han være med og bygge. De ga han jobben som skytebas. Der hadde han aldri hvert med på før. Dette ble jo en form for militærtjeneste. De skulle være inne til et bestemt klokkeslett osv.
Osvald så omtrent ikke noen Tyskere under krigen. Eggedal, og områdene omkring ligger jo litt avsides til. I de 10-12 årene han var i Eggedal, jobbet han med forskjellige ting. Han var bla. på en seter. Så dro han til
Drammen og Oslo. Han kom tilbake til Vestmarka i 1957.

Vestmarka:
Sommeren 1957 jobbet han litt på Sæterssaga. Så ble han med broren Kjell og søskenbarnet Helge Sørli (Sæter) og snekret på Vestmarka Sentralskole. Det var Kåre Stagnes som hadde jobben. Sener har han jobbet som bakgutt på Brustad Bruk, og tilslutt på Sæterssaga.

Midt på 90-tallet klarte han seg ikke lenger hjemme i Bjørkeli, og flyttet til «Søsterhjemmet» på Skotterud. Siden kom han til Sykehjemmet. Osvald døde på Kongsvinger sykehus 24. april 2011. Han ble gravlagt ved Vestmarka kirke 4. mai 2011.

Posted in Min mors søsken, Min mors slekt. | Merket med: | Leave a Comment »

Kjell* Hilding Jansson

Posted by Bjørn Gunnar Lindalen den 07/12/2008

Kjell Hilding Jansson (226) ble født den 8 jun 1937 i Bjørkli, Sø-Sætra, Vestmarka, Eidskog, Hedmark. Han var veldig flink til å tegne.  Som ung gutt var han veldig interessert i motorsykkeler. Den 5/9 1952 hadde han en til reparasjon hos Trandems Bilverksted  (senere Citroeng verkstedet) på Skotterud. Motorsykkelen, en DKV 125 cm 1952 mod. var trolig et vrak han hadde kjøpt. Det var byttet motor, og veldig mange andre deler. Regningen ble på 1440,19 kr, altså
ganske dyrt.
Kjell var sammen med en dame fra Tobøl. Hun hete Beth Haugen, og er født ca.1945. Det var hun som viste hans mor Magna annonsen om jobben hos Bråthen på Lysaker.
Kjell var med broren Walter og faren Nils til Kjells tante Asterid i Sverige noen få år etter krigen.
Kjell var med og bygde huset til Gunnar og Ranveig, og han var med Kåre Stagnes og bygde Vestmarka Sentralskole. Han var også med Helge Sæther og snekkret.
Kjell flyttet til Oslo. Der jobbet han på Elektrisk Byrå. Han var mye hos Bjørn Engen da han var vaktmester på en tennishall. Da Kjell var 44 år, dro han til «sjøs». Han var kanskje elktrikker, siden han hadde noe utdannelse
som det da han jobbet på EB. Han var ikke så lenge ute, fordi han fikk problemer med hjerte. Men den 21/03 1985 var han i alle fall ute ennå.
Kjell bodde mange år i Parkveien i Oslo. På midten av 1990-tallet fikk han drypp.
Han døde den 4 mar 2008 i Oslo, 70 år gammel, og ble gravlagt den 13 mar 2008 fra Østre krematorium, Oslo.

Posted in Min mors søsken, Min mors slekt. | Leave a Comment »

Svea Olsson (Svea Ingeborg Jansson)

Posted by Bjørn Gunnar Lindalen den 07/06/2008

1.  Svea Ingeborg Jansson (231) ble født den 5 okt 1930 i Bjørkli, Sø-Sætra,  Vestmarka, Eidskog, Hedmark. Hun ble gift med Leif Erik Olsson (963) den 5 jul 1957. Hun døde den 16 jul 1970 på Arvika Lassaret, Arvika, Värmland, Sverige., 39 år gammel.

Under krigen hadde Svea og moren Magna difteri. En gang så skulle Svea og søskenbarnet Karen Sæter gå til Forbrukeren etter melk. De gikk over isen. Da de kom fram, måtte Svea stå igjen ute på grunn av smittefaren. Karen som ikke var syk, måtte gå inn alene. I november 1941 gikk det en difteriepidemi over Sør- og Østlandet. Det var kanskje på det tidspunktet dette hendte også. Svea hadde også astma.

I 1947 syklet Svea og søsteren Rannveig til Eidsvoll. Inger Aurbakken (gift Flaen), var også med. De lånte teltet til Gunnar Lindalen som Rannveig hadde blitt sammen med han høsten før. De tok toget hjem.
Svea var flink til å sy. Faren Nils kjøpte en såkalt «skreddersymaskin» til henne. Det var etter at hun var konfirmert. Hun sydde også litt for private. Senere dro Svea til Sverige. Da ble symaskinen for stor til å ta med seg. Da ble den stående igjen i Bjørkeli. Hun fikk da med seg den gamle sveive symaskinen. I Sverige  jobbet hun på en Trikotasje fabrikk i Beted i Järnskog som bl.a. laget strømpebukser.  I Beted traff hun en Stig. Han var stor, og hadde krøllete hår. Stig jobbet som smed, og laget hesteredskap for skogsbruk. Han kjørte motorsykkel. En gang kjørte han Gunnar Lindalen til Lindalen på Magnor. Det var «gör trevligt» i Lindalen, sa han til Gunnar. Senere ble Svea sammen med Leif Olsson. Svea har også jobbet i en butikk i Arvika.
Svea og Leif bodde i 1970 i Kyrkogatan 76A, Arvika, Värmland, Sverige. De har døttrene Agneta, f. 1958, og Anna Lena f. 1963.
Leif* Erik Olsson (963) ble født den 10 mai 1928 Arvika, Värmland, Sverige. Etter at Svea døde, ble Leif samboer med Agnes Margot* Erika Creutzer (38041); De var samboere i mange år. Margot var enke også.  Han døde den 27 mar 2006 i Arvika, Värmland, Sverige., 77 år gammel; Leif og Margot bodde i 1980 Hagag 10 B, Arvika, Värmland, Sverige.

Posted in Min mors søsken, Min mors slekt. | Merket med: , , | Leave a Comment »

Walter* Roland Jansson

Posted by Bjørn Gunnar Lindalen den 07/04/2008

Walter ble født 22.03 1935 i Bjørkeli. Han var flink på ski. Under «Vinteridretsuken -52» tok han:
Førsteplass i spesielt hopp kl 1
Førsteplass i utforrenn kl 1
Førsteplass i kombinert kl 1

Han har også tatt mange pokaler.
Valter og broren Kjell var å besøkte Karin og Dagfinn da de bodde i Fagernes.

På bildet til venstre er et kort han fikk fra «Faster Astrid«. Hun er søster til Walters far, Nils Herman Jansson. På forsiden av kortet er det et bildet av en bygning (Rosengården i Sigtuna) hvor Walter og Astrid hadde vært St. Hans. Broren Kjell hadde vært med på turen til Uppsala. Det var deres far som hadde tatt dem med dit.

Walter ville egentlig ha gått på Framhaldsskolen på Skotterud. Men faren Nils ville ha han med i skogen. Og slik ble det.

Walter jobbet først litt som skogs-arbeider. Men det måtte han gi seg med, og begynte på sagbruk i stedet. Han fikk eksem av granbar. Walter var flink med tall. Da han jobbet på Brustad Bruk, var det noen som ville teste ham. De prøvde å villede ham, men ingen klarte å sette ham fast. Det var Stangeskovene som eide Brustad Bruk.

På 1960-tallet  flyttet Walter til Tistedal og begynte å jobbe som sagbruksarbeider på Bjørnstad Bruk. Da han opprettet konto i en bank i 1967, jobbet han på Bjørnstadbryggen bruk i Tistedal. Fra 28.08 – 07.09 1968 gjennomgikk han kurs i sagbruks skjøtsel. Da jobbet han for Tistedal Treindustri A/S, 1750 Halden. Om disse sagbrukene er de samme som Bjørnstad Bruk, og bare har skiftet navn, vet jeg ikke. Men alle ligger i Tistedal.

Walter og Nils i Sverige

Walter med faren Nils Herman Jansson i Sverige. Kvinnen er trolig Nils sin søster Astrid. Det er vel Kjell som er fotograf.

Walter døde i Tistedal 29.03 1989.

Posted in Min mors søsken, Min mors slekt. | Merket med: , | Leave a Comment »

Via Ilagsmoen (Viola Josifine Jansson)

Posted by Bjørn Gunnar Lindalen den 07/03/2008

Via ble født 03.04 1918 i Sø-Sætra. Hun var tvilling med Greta. Da Gretha og Via ble født, jobbet faren Nils på «Harstad Dampsag». Da han kom på arbeid om morgenen, var det en som spurte ham om han var blitt far ennå. «Det hadde kommit twå da jag gikk,» svarte han.
Via er trolig oppkalt etter søsteren til Nils. Hun het Augusta Josefina. Via brevvekslet en stund med sitt søskenbarn i USA. Hun het Helen, og var jevngammel med henne. Hun og Greta gikk opp til deres onkel Laurits for og få oversatt brevene. Han hadde vært i USA. Greta brevvekslet med søsteren Alice.

Arbeid: Via var på «Bruket» (Rambølsbruket på Vestmarka) etter at Greta hadde vært der. Omtrent samtidig (1932 – 1933) var hun på «Nyborg» på Jerpset, Vestmarka. Der var hun i ett og et halvt år. Så var hun på «Høgda på Vestmarka.» Etter det var hun ett og et halvt år på «Jøssegarden» i Vinger. Tilslutt var hun ett år på Ingelsrud Gamlehjem. På midten av 60-talle ga de seg med å ha husdyr på Ilagsmoen. Da begynte hun å arbeide på en Systue på Magnor som het Mingom. Der jobbet hun i mange år.

Den 15.04 1939 ble Via gift med Tor Ilagsmoen. De bodde en stund i et hus på Haldbekken på Skotterud, før de flyttet til Ilag, og overtok llagsmoen. Da Via skulle ha Aud, var Rannveig hos henne og hjalp til med husarbeid osv.

Familien på Ilagsmoen

Tor og Via hadde en sønn, Tom Willy, som døde 16.04 1972, 27 år gammel i en ulykke. Tom Willy var sjømann i 10 år. Rederiet het Ditlev Simonsens Rederi. Han omkomm av skadene han fikk i en eksplosjon om bord på båten han jobbet på. Båten lå i havn. Han tente en fyrstikk for å finne et lokk han hadde mistet. Da skjedde det en kullstøveksplosjon. Han fikk store branskader og sjokk. Han levde til dagen etterpå, og fortalte selv dette. Han hadde bare en måned igjen av tjenestetiden.

Via døde 23.06 2001.

Posted in Min mors søsken, Min mors slekt. | Merket med: , | 2 Comments »

Karin Nordby (Jansson)

Posted by Bjørn Gunnar Lindalen den 07/03/2008

Karin ble født 24.07 1923 i Sø-Sætra. Karin har også hoppet på ski i «Sleppa». Det var en skibakke i nærheten av Sø-Sætra, mellom veien og Harstadsjøen. Det var Laurits som bygde hoppet og stilasjen i Sleppa. Stilasjen var festet i to furuer på toppen. Hoppet sto langt fremme, så det var ingen kul. Senere ble det flyttet litt tilbake. Bakkerekorden var 31 meter.
Nå går veien over der Sleppa var. Det gikk en smal veg/sti der før. Kjerreveien gikk nede ved sjølandet i enden av Sleppa. Det hendte de satte utfor unnarennet med en «hønnkjelke». Den var over to meter lang, og umulig å styre. Det var Olaf som eide den.

Hun ble  gift med Dagfinn Nordby 01.08 1942. De bodde en stund i annen etasje på kinolokale på Skotterud. Det sto ved Paveliongen, bortmed fotballbanen. Dagfinn jobbet i jernbanen. Han var med i det illegale arbeidet, og måtte sitte inne en stund. Det var over hundre stykker i jernbanen som drev med et eller annet illegalt. Da Dagfinn ble satt fri, rømte han og Karin til Sverige. Rannveig bodde hos dem på kinolokalet da hun gikk på Framhaldsskolen 1942-43. Det var før de rømte til Sverige.

Etter at Marion ble født, flyttet Karin og Dagfinn til Fagernes. Der bodde de noen år, til Dagfinn ble uføres trygded. Han hadde «Muskelkrampe».  Walter og Kjell var å besøkte dem der en gang.
Etter at de kom tilbake ifra Fagernes, jobbet Karin i en systue i Løken bygget på Magnor. Den het «Mignom.» Siden har hun jobbet på Hydro på Magnor. De bodde en stund i «Fjeld gården» på Magnor. Den er nå revet. Om de bodde der før eller etter at de hadde bodd i Fagernes, vet jeg ikke. De har også bodd i «Ville-Ville Kullan» på Skotterud, og i 1948 bodde de i et to etasjes hus etter gamle Kongevei på Skotterud. (Halbekken på andre siden av gamle riksvei 2. Sverre Mellom bygde huset.) I dag er det grønt med hvalme tak, og det blir drevet en slags barnehage der. Til slutt kjøpte de et hus av Karl og Amanda Karlsen på Magnormoen. Der bodde de i mange år. De sendte julekort ifra Magnor i 1952. Så de hadde kanskje flyttet dit allerede da. Eller det er tillfeldig at kortet er postlagt på Magnor.
De hadde en unge mellom Marion og Leif. Den døde etter noen dager eller uker av «sykehussyken». Den het (Magne?) Tormod. Karin og Dagfinn ble skilt i 1980, eller 1981.

De siste årene bodde Karin i Lillestrøm. Hun døde 30.08 2004.

Posted in Min mors søsken, Min mors slekt. | Leave a Comment »