Slektsforskning

Disse sidene handler om min slektsforskning.

Archive for the ‘Min mormors søsken’ Category

Sven Hakon Sæther

Posted by Bjørn Gunnar Lindalen den 07/06/2008

Sven Hakon var født 21.02 1889 i Sø-Sætra. Ved folketellingen 03.12 1900 bor han hjemme hos foreldrene i Sø-Sætra. Han ble konfirmert i Vestmarka kirke 09.10 1904, og fikk karakter 2 i kristendomskunnskap.Han var i USA tre ganger. Første gang var 18.04  1913. Da dro han sammen med broren Laurits. Kanskje var Sigurd Thorsen med også.  Det forekommer litt motstridende opplysninger om når de dro. Den andre gangen  han dro, var 20/5 1921. Båten het trolig Akutania. Han kom da trolig tilbake i  1927-28. Tredie gang var med Stavangerfjord. Han dro tilbake til Norge fra New  York 23/3 1932. Det er litt usikkert med den datoen. Men han var i alle fall med  i konfirmasjonen til Greta og Via. Han klipte dem til Konfirmasjonen. De fikk  kort hår. Det likte ikke faren Nils.

Sven Hakon var snekker og barberer. Han var med og bygde samvirkelaget på  Vestmarka. Da bodde han hos broren Olaf. Mens han var i USA, hadde han begynt og bli  redd for å bli forgiftet.  Dette ble etter hvert en mani hos ham. Folk måtte smake på maten, før han  spiste. Mens han bodde hos Olaf, beskytte han konen til Olaf, Birgit for og  prøve og forgifte ham. Han flyttet så til Skotterud. Der bodde han i tredje  etasje på Pedersen-gården i Syvernbakken. Der drev han som barberer. Han ble  derfor kalt «Barbis.»

Han skal også ha bygd en «Bungalow» på Skotterud. Hustypen ligner det vi i dag  kaller «Funkis». Hustypen var populær en stund. Bungalowene hadde pyramideformet   tak, og var uten loft. De var i en høyde, og hadde kvadratisk grunnflate, og  hadde gang langs hele framsiden. Den hadde fire
rom, som var delt til med «linjal.»

En av gangene han var i USA, gikk han en hel vinter uten og ha noe å gjøre. (Se historien om Karen). Der  kom han også med i en sekt. De lurte fra ham noen penger. Han mistet også noen  penger i bankkrakket der.

På slutten av 20 tallet flyttet han til Magnor. Han bodde da i et lite rødt hus
som ble kalt «Hulua.» Parkeringsplassen til Coop Marked er der nå. Han bodde i annen  etasje der. Før han hadde Wilhelm Benzin (Bentsen?) bodd der. Senere flyttet Sven  Hakon rett over veien til «Bruksgården.» Der bodde han i loftsetasjen.

Redselen for å bli forgiftet, hadde han resten av livet. På slutten brukte han å stå utenfor bakeriet til Holt for å se om det var mange som kjøpte en type brød. Var det det, gikk han kjøpte den brødtypen. Manien førte til at han også stekte maten på søppelbrett.

Han døde  i 1962., og ble begravet 8. mars, 73 år gammel.

Posted in Min mormors søsken, Min mors slekt. | Leave a Comment »

Olaf Sæther

Posted by Bjørn Gunnar Lindalen den 07/03/2008

Olaf ble født 11.01 1902. Han hadde ingen skolegang utenom Folkeskolen. I 1923 solgte faren Hans Nilsen Sø-Sætra til Olaf for 10 000kr. En Obligasjon tinglyst 23.05 1923, er på 9000 kr. Det gjelder nok kjøpet av Sø-Sætra.

Olaf begynte og jobbe på sagbruk som bakgutt 15 år gammel. Siden arbeidet han i skogen som henholdsvis hogger og kjører. Han var også snekker. Han var bla. med og bygde samvirkelaget på Vestmarka. Men det tunge arbeide i skogen ødela ryggen hans. Han ble senere operert for trøbbelet med ryggen.  I 1936 begynte han og tenke på sagbruk igjen, som eier, eller medeier. Han lånte 3000,- kr av Mikkel Volden som han kjøpte tømmer for, og solgte. Han drev også for seg selv på Jerpset saga. Det var muligens i 1932.

I 1937, eller 1938, lånte Olaf 10 000 kr. av Mikkel Volden. Han var bestyrer på Forbrukeren til 1940. De var gode venner. Olaf begynte og kjøpe opp Aksjene i Harstad Dampsag. Harald Rambøl Ødegarden, hadde aksjemajoriteten i saga. I et minneskriv om Olaf står det at han var eier av hele bruket i 1946. Andre steder står det -47, eller -48. Nå var det ikke noe A/S lenger. Han var brukseier. Han var også trelasthandler. Den 02.12 1965 fikk Olaf med seg sønnene Hans og Oddvar, og dannet et A/S. (Olaf Sæther Skurlastforetning A/S.

Før sagbrukstiden hadde han flerre tillitsverv står det i minneskrivet om ham. Senere ble han medlem i kommunestyret, i forliksrådet, og han var takstmann for skadeforsikringsselskapene, alt i yngre år, står det også. Han drev også med jordbruk.

Den 18 februar 1928 ble han gift med Birgit Margrethe Persdatter. Lund, Nord-Odal. Hun var født 31.10 1906, og døde 1985. Den 8.. Januar 1969, døde Olsf av kreft. Det ble da laget en portal av gran ved inngangen til saga. Det er bilde av den på forsiden av lokalavisen Glåmdalen.

Litt om Harstad Dampsag.

Harstad Dampsag ble anlagt i 1876. En god del av våre slektninger har jobbet på sagen. Fra en protokoll har jeg følgende navn:
Laurits Sæther 12.01 1914,    01.08 1920.
Paul Sæther            14.01 1914
Hans Sæther            14.01 1914
Nils Herman Jansson 13.02 1919    16.05 1939. Rengjøring av saga, 9 kr og 60 øre.

Saga har brent flere ganger. Den 12. mars 1935 brant saga. Laurits Sæther var arbeidsleder for oppbyggingen. Sagen brant igjen 17. mars 1950. Det ble da generalforsamling 27.06 1950, hvor det blant annet ble bestemt å flytte saga. Se videre nedenfor.

Den 20. september 1947 ble det avholdt generalforsamling i Harstad Dampsag hos Harald Rambøl. Det ble valgt nytt styre.
Formann og bestyrer:        Olaf Sæther.
Styremedlemmer:        Sigmund Vangen og Harald Rambøl.
Fra andre hold har jeg også at Einar (Eivind?) Sjelåen og Ole H.?. Klanderud som styremedlemmer 20.09 1947.

Andelshavere var pr. 20.09 1947 var følgende:
..?..?? (uleselig)        1/18
Ole Kulblik            1/18
Sigurd Vangen        2/18
Harald Rambøl        3/18
Olaf Sæther            6/18
Ole A(?) Klanderud        3/18
Astrid(?) Klanderud        2/18
De to siste navnene har jeg hatt litt problemer med å tyde skriften.

Den 27.06 1950 var det generalforsamling i Harstad Dampsag. Man ble enige om å danne et uansvarlig aksjeselskap. Kapitalen var kr 9.000,-, fordelt på 18 fult innbetalte aksjer â kr 500,-. Det ble også bestemt å flytte Harstad Dampsag A/S, (se ovenfor).

Olaf Sæther            10 aksjer â kr 500,-.
Sigurd Vangen          2 aksjer â kr 500,-.
Harald Rambøl          3 aksjer â kr 500,-.
A.O. Klanderud          2 aksjer â kr 500,-.
Ole Kulbliks arvinger          1 aksjer â kr 500,-.

Til styre (leder?) valgtes Olaf Sæther som også valgtes til disponent og foretningsfører. Harald Rambøl ble nestformann og Sigurd Vangen ble styremedlem.

______________________________________________________________

Brukseier Olaf Sæther overtok ved skjøte av 10. juli 1956 eiendommen Harstad Dampsag med påstående bygninger, saginnretning og øvrige maskiner samt inventar. Han har siden overtakelsen drevet sagbruk og trelastforetning personlig under firma Olaf Sæther Skurlastforetning fram til 02.12 1965, hvor han fikk med seg sønnene Hans og Oddvar og dannet et A/S.

Posted in Min mormors søsken, Min mors slekt. | Merket med: , , | Leave a Comment »

Laurits Hansen Sæter

Posted by Bjørn Gunnar Lindalen den 07/03/2008

Laurits var født 06.06 1887. Han er kanskje den første ungen til Hans og Sofie som er født i Sø-Setra. Hans kjøpte Sø-Setra i 1887. Laurits haltet. Om det var medfødt, eller om han hadde skadet seg, vet vi ikke.
Lilla fortalte at Laurits var ved Brustad da Emma og Olaf druknet i 1899. Folkene måtte holde ham igjen, så ikke han også skulle gå gjennom isen og drukne.

Laurits kjøpte Sæteråsen på Ilag v.tgl. skjøte av 19.02 1908 fra Olaf Nilson, Hans og Thv. Taugbøl for 350 kr. I 1912 solgte han det videre til halvbroren Emil Sæter for 300kr.

Den 18.04 1913 (1909 mente Sigurd Thorsen) dro han til USA sammen med broren Sven Hakon, søskenbarnet
Sigurd Thorsen, og Ole Vestli. Der var han med å bygget bruer. Han lærte og bygge med dimensjoner der. 10″ – 10 og oppover.

Den 15.11 1919 giftet Laurits seg med Magna Ovida Embretsdatter. Vestli, f. 12.04 1898, d. 19.09 1964. I 1922 kjøpte (han fikk det vell som arv) Laurits Sørli av faren for 2500 kr. Han bygde nye hus der på 20 tallet. Våningshuset er Amerika inspirert med bl.a. karnapper-vinduer.

Laurits var snekker. Han har satt opp flere kjente bygg i Eidskog. Bla. Samvirkelaget på Vestmarka, Ingelsrud låven, og han bygde om sykehjemmet på Skotterud 1926 til 1927. Det ble tatt i bruk igjen i 1927. Faren hans bygde det gamle som Laurits bygde om. Det sto ferdig 09.03 1910. Sammen med broren Olaf bygde han Framhaldsskolen på Skotterud. Laurits bygde også låven på Lunderby gård på Matrand.

Laurits og Sigurd Thorsen hadde utskiftingen av skifer som hadde gått i stykker på Vestmarka kirke. (Se om Sigurd Thorsen). På Ingelsrud låven var disse med: Ottar Sæteråsen, Helge Sæter (sønnen) Nils Jansson, Osvald Jansson og Sigurd Thorsen.

Laurits døde den 21.0S 1948.

Posted in Min mormors søsken, Min mors slekt. | Merket med: , , | Leave a Comment »