Slektsforskning

Disse sidene handler om min slektsforskning.

Archive for the ‘Min mormors mormors slekt’ Category

Min mormor Magna Hansdatter Sæters farfar, Nils Larsen Tønnes

Posted by Bjørn Gunnar Lindalen den 09/29/2008

1. Nils Larsen Tønnes ble født den 10 mar 1815 i Kulblikbråten (Tønnes), Kulblik, Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark. Han ble døpt den 24 mar 1815 i Midtskow Annexkirke, Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark. Han giftet seg med Eli Olsdatter Tobølbråten, datter av Ole Mathisen Tobølbråten og Eli Kristiansdatter Tobøl-Rasta, den 26 des 1835 i Midskoug Annexkirke, Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark. Han døde den 4 mar 1899 Stagnessetra, Vestmarka, Eidskog, Hedmark., 83 år gammel; Han døde som føderådmann i Stagnessetra, trolig hos sønnen Hans. Han ble gravlagt den 11 mar 1899 ved Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Han ble jordfestet samme dag.

Han var også kjent som Nils Larsen Kulblikbraaten. Han ble konfirmert den 20 okt 1833 i Midtskow Annexkirke, Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark. Han bodde cirka 1870 i Kulblikneset, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Ved kjøpet av Kulblik i 1842 sto Nils Larsen for 1/6 av kjøpesummen. Dette ble bnr. 10. I 1850 solgte Nils halve Tønnes for 111 spd. til broren Hans. Dette ble bnr. 11.

I Eidskog b.b. I side 190 står det følgende: «Rundt 1870 flyttet Nils til KULBLIKSETRA». (Kan det være KULBLIKNESET det menes? ) I 1871 overlot han 1/3 av sine eiendommer til broren, deriblant Ner-Tønnes. Denne delen ble i 1876 skylddelt som bnr. 12. Resten gikk inn i Kulblikneset og en del ble solgt som skog, bnr. 11.

Nils Larsen Tønnes flyttet til Kulblikneset etterat han solgte det meste av det han eide til broren Hans Larsen.

Kulblikneset ble skyldelt fra Kulblik i 1898 fra følgende eiere: Ole Syversen m. 4/11, Ludvig Syversen m. 1/11, Karelius Syversen m. 2/11, Nils Larsen m. 1/11, Hans Larsen Jerpset m. 1/11, og Lars Hansen m. 1/11.

Nils Larsen var gårdbruker og «Fabrikkeier».; I 1875 var dyreholdet 1 hest, 3 kuer, 2 kalver og 8 sauer. Utsæden var 1/8 tn. hvete, 1/4 tn. rug, 1/4 tn. bygg, 1 tn. havre og 3 tn. poteter.

I siste kvartsekel av 1800-tallet drev Nils Larsen krittpipefabrikk i Kulblikneset. Ovnen sto nede i jordet. I boken «Hedemarken Amt» fra 1902 kan vi lese følgende: Krittpipetilverking på Klanderud og på Magnor. Leiren kom fra Belgia. Markedet var vesentlig Finnland.

Eli Olsdatter Tobølbråten ble født i 1812 i Tobølbråten, Tobøl, Eidskog, Vinger, Hedmark; Født i Bentson under Taugbøl, står det da hun dør, men det må være feil. Det står Tobølbråten da hun blir døpt, og ved konfirmasjonen. Hun ble døpt den 5 jul 1812 i Midtskow Annexkirke, Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark. Hun døde den 22 okt 1898 i Stagnessetra, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Hun og mannen var trolig hos sønnen Hans da hun døde. Hun ble gravlagt den 29 okt 1898 ved Vestmarka Kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Hun ble jordfestet 06.11 1898. Hun ble konfirmert den 25 okt 1829 i Midskoug Annexkirke, Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark.

Kjente barn av Nils Larsen Tønnes og Eli Olsdatter Tobølbråten var:

2 i. Anne Nilsdatter ble født den 26 jun 1835 i Kulblikbråten (Tønnes), Vestmarka. Anne ble født før foreldrene giftet seg, men Nils Larsen er ført som far. Hun ble døpt den 19. juli 1835 i Midtskog Annekskirke, Matrand. Hun døde den 4 aug 1841 i Kulblikbraaten (Tønnes), Kulblik, Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark., 6 år gammel; Hun ble gravlagt den 10 aug 1841 ved Midtskog Annekskirke, Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark.

3 ii. Lars Nilsen Kulblik ble født den 19 mai 1839 i Kulblikbråten (Tønnes), Kulblik, Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark. Han ble døpt den 16 jun 1839 Midtskow Annexkirke, Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark; Faddere var Hans Olsen …?.. og hustru, Hans Larsen Kulblikbraaten, Isak Gulbrandsen Kulblik og Olia Gulbrandsdatter ibid. Han fikk barn med Kaisa Nilsdatter den 31 mai 1865. Døfødt etter 10 måneder. «Pigeb. 10d md med vænding uden liv før fødselen» står det i kirkeboka. Kaisa hadde to dødfødte barn tidligere, og to som levde. Hun hadde kommet fra Sverige den 21. juni 1862.

Lars Nilsen emigrerte den 4 mai 1870 til Beliot, USA; Skipet het Fauna. Han reiste sammen med den yngre søsteren Maren og hennes familie.

4 iii. Ole Nilsen Kulblik ble født den 8 aug 1841 i Kulblikbraaten (Tønnes), Kulblik, Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark. Han ble døpt den 26 sep 1841 i Midtskow Annexkirke, Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark; Faddere var Christian Delvigen, Karen Rosenlund, Ole Larsen Aastebøl, Ragnild Olsdatter Hea og Kari Tobølbraaten. Han døde den 24 mai 1859 17 år gammel.

5 iv. Maren Nilsdatter Kulblik ble født den 15 sep 1843 i Kulblikbråten (Tønnes), Kulblik, Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark. Hun ble døpt den 12 nov 1843 i Midtskow Annexkirke, Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark. Hun giftet seg med Gunder Nilsen Jerpset-Haget, sønn av Nils Gulbrandsen Ingelsrudsetra og Mari Gulbrandsdatter Askerud, den 27 des 1868 i Eidskog Kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark; Forlovere var Hans Larsen og Syver Gulbrandsen Øien. Hun døde den 16 des 1895 52 år gammel.

Hun emigrerte den 7 mai 1869 til Deloit, USA. Sammen med familien reiste Marens eldre bror Lars.

Båten Maren og familien reiste med, var en bark som het Fauna. Linjen het Fauna 4, og reisen kostet 91 spd pr. person. De dro fra Christiania den 7. mai 1870, og kom til Quebec den 30. juni. Alt gikk vel på turen. Kapteinen het J. Hansen. De seilte med ballast, og hadde med 270 passasjerer, og et mannskap på 13.

De kom først til Deliot, som trolig er i Wisconsin. De dro så trolig til St. Paul, som er i Minnesota.

Fauna ble bygd i 1855 i Notodden utenfor Drammen av J. Jørgensen. Hun ble eid av Th. Neumann i 1864. Den var 117 fot lang, 27,7 fot bred og 16 fot dyp. Fauna ble omgjort fra skip til bark mellom 1866 og 1868. Det var mer økonomisk.

Hun bodde i 1871 i Orrock, Minnesota, USA.

Gunder Nilsen Jerpset-Haget ble født den 4 jan 1844 i Jerpsethaget, Jerpset, Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark. Han ble døpt den 4 feb 1844 i Midtskow Annexkirke, Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark; Faddere var Lars Thronsen Hjerpsæt, Syver Gulbrandsen Ingelsrudsætren, Christian Gulbrandsen ibid. Olia Olsdatter Hjærpsæt og Anne Gulbrandsdatter Askerud. Han døde i 1925. Han var gårdsarbeider i 1869. Han emigrerte den 4 mai 1869 til Deloit, Wisconsin, USA sammen med familien. To av søstrene hans dro også til USA.

Han bodde fra 1871 Orrock, Minnesota, USA; «Gunner and Maren settled on a farm in Orrock.He donated land for school and cemetery.» Han blir kalt Gunder Nielsen Jerpset da han drar til USA.

Han donerte jord til skole og begravelsesplass (cementery). Bob Thorson skriver 8. april 2000 at han har vært formann for (skolen? og) begravelsesplassen i 7 år.

6 v. Anton Nilsen Kulblikneset ble født den 8 feb 1846 i Tønnes, Kulblik, Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark. Han ble døpt den 8 mar 1846 i Midtskow Annexkirke, Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark; Faddere var Hans Syversen Knepperud, Syver Larsen Kulblik, Hans Larsen ibid, Ragnild Nilsd- Delvigen og Anne Olsd- Klanerudtangen. Han giftet seg med Anna Julie Olsdatter den 7 jan 1876 i Skillingmark kyrka, Skillingmark, Värmland, Sverige; Äktenskapslysning 26.11 1875. Det er mulig de hadde en sønn ved navn Nils som ble født 28.06 1876 i Högsäter i Sverige. Hvis ikke den er deres felles barn, så er han Anton sin sønn. Nils er ført opp som deres sønn i husforhörslengden, og ikke blant Julies barn før de ble gift. For Julies barn, se Jule. Han døde den 6 apr 1911 i Kulblikneset, Vestmarka, Eidskog, Hedmark., 65 år gammel; Han døde av magekreft. Han ble gravlagt den 12 apr 1911 ved Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Han ble jordfestet 30.04 1911.

Han ble konfirmert den 16 okt 1864 i Eidskog Kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark. Han bodde i 1868 Högsäter, Skillingmark, Värmland, Sverige; Han bodde hos enken Ingeborg Olsdotter ved husforhörslengden 1866-1870. Anton fikk attest til fältjegäre i april 1868. Han bodde i 1876 Högsäter, Skillingmark, Värmland, Sverige; Anton og Julie bodde hos en enke i Högsäter. Ingen barn er ført opp. Enken hete Ingeborg Olsdatter, og var født 14.02 1795 i Skillingmark församling. Enken var blitt gift 10.11 1848 med Anders Johansson. Anton og Anna Julie Olsdatter imigrerte den 15 nov 1878 til Norge og Kulblikneset, Kulblik, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Familien ble meldt innflyttet fra Högsäter i Skillingmark 15 november 1878 til Kulblikneset. Attest av 10.10 1877.

Han bodde den 3 des 1900 i Kulblikneset, Kulblik, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Anton Nilsen kjøpte Kulblikneset ved tgl. skjøte av 08.01 1908 for 2000 kr fra Ole S. Kulblik m. flere. Men allerede ved folketellingen 1900 blir han kalt selveier i Kulblikneset.

Det går en historie om at paret en gang ble kastet ut fra Kulblikneset av eierne. Det eneste stedet de hadde og plassere vogna med ungen var under den store furua i Kulblikneset. Julie «fredet» siden treet.

Han var gårdbruker Kulblikneset, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.

Anna Julie* Olsdatter ble født den 3 nov 1849 Boda, Skillingmark, Värmland, Sverige; Feil årstall i bygdeboka. Hun fikk barn med en NN Persson den 25 nov 1871. «Carl August Oäkta (!) Modren Anna Julia Olsdotter i Boda ( hos Inh. Enk. Maria Olsdotter. Faderen förgavs vara …..gust Persson i Boda)» Det er presten som har satt disse ()-tegnene. Jeg klarer ikke å tyde farens fornavn. Det slutter på gust, men er skrevet på en annen måte en Carl AGUST. Hun fikk barn med Nils Nilsson den 4 apr 1874. Hun døde den 30 apr 1941 91 år gammel. Hun var også kjent som Anna Julia Olofsdotter. Hun bodde i 1860 i Boda, Skillingmark, Värmland, Sverige. Hun bodde etter 29 okt 1868 i Gunnarsrud, Skillingmark, Värmland, Sverige; Hun flyttet fra foreldrehjemmet og blie piga hos Olof Tholsson og Märta Andersdotter. Hun bodde den 6 nov 1871 i Boda, Skillingmark, Värmland, Sverige; I november 1871 flyttet hun hjem til moren. (Anna) Julie skulle da ha barn!!

Anton og Julie flyttet i 1876 til enken Ingeborg Olsdotter i Högsäter, Skillingmark, Värmland, Sverige.

7 vi. Eli Nilsdatter ble født den 30 mai 1849 i Kulblik, Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark. Hun ble døpt den 22 jul 1849 i Midtskow Annexkirke, Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark; Faddere var Ole Hermansen Almindingen, Ole Lans…., Anders Halvorsen Kulblik og hustru, og Kari Olsdatter Tobølbraaten. Hun døde den 15 jan 1850 i Kulblik, Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark. Hun ble gravlagt den 20 jan 1850 ved Midskoug Annexkirke, Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark.

8 vii. Karen Nilsdatter Kulblikneset ble født den 28 okt 1850 Kulblik, Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark; Feil årstall i bygdeboka. Hun ble døpt den 5 jan 1851 i Midtskoug Annexkirke, Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark. Hun giftet seg med Per Torsen Sørli, sønn av Tor Nilsen Søli og Sigri Persdatter Klanderud-Plassen, den 1 aug 1875 i Eidskog Kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark; Forlovere var Embret Olsen Øverby og Erik Olsen Øverby. Hun giftet seg med Svend Johannesen Saether, sønn av Johannes (–?–) og Martha (–?–), før 1886. Hun døde den 27 jun 1924 i Minneapolis, USA., 73 år gammel; Hun døde av kronisk nyresykdom. Hun ble gravlagt den 29 jun 1924 ved Crystal Lake Cemetery, Minneapolise, Minnesota, USA.

Hun ble konfirmert den 15 okt 1865 i Eidskog Kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark. Hun bodde i 1876 i Kulblikneset, Kulblik, Eidskog, Hedmark. Hun emigrerte den 4 jun 1880 fra Sørli, Stagnes, Vestmarka, Eidskog, Hedmark til New York, USA. Båten het Angelo, og Agenten Fr.Lie.

Per Torsen Sørli ble født den 31 aug 1848 Sørli, Stagnessetra, Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark. Han døde den 7 apr 1881 Orrock, Sherbourne County, Minnesotha, USA., 32 år gammel; Han døde av «brainfever.» Han ble gravlagt den 8 mai 1881 Orrock Evangelical Church, Orrock, Sherbourne County, Minnesota, USA.

Svend Johannesen Saether ble født den 15 jan 1842 i Norge. Han døde den 20 nov 1917 i Minneapolis,, Minnesota, USA., 75 år gammel. Han ble gravlagt den 24 nov 1917 ved Crystal Lake Cemetery, Minneapolis,, Minnesota, USA.

9 viii. Hans Nilsen Kulblikneset ble født den 19 jun 1853 i Kulblik, Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark. Han fikk barn med «Pigen» Sigri Torsdatter den 18 nov 1873; Han giftet seg med Sofie Torsdatter Sørli, datter av Tor Nilsen Søli og Sigri Persdatter Klanderud-Plassen, den 3 jan 1880 i Eidskog kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark.

Pige Sigri Torsdatter ble født cirka 1843; Hun var 30 år da sønnen Emil ble døpt.

Sofie Torsdatter Sørli ble født den 6 nov 1860 i Sørli, Stagnessetra, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.

10 ix. Thea Nilsdatter ble født den 1 jul 1856 i Tønnes, Kulblik, Eidskog, Vinger, Hedmark; Hun ble vaksinert den 10. august 1860 av Syver Hansen Sandmoen. Hun døde den 10 mar 1862 Kulblik, Eidskog, Hedmark fem og et halvt år gammel. Hun ble gravlagt den 18 apr 1862 ved Eidskog Kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark.

Posted in Min mormors mormors slekt, Min mors slekt. | Leave a Comment »

Min oldemor Sofie Torsdatter Sørlis foreldre

Posted by Bjørn Gunnar Lindalen den 07/21/2008

Dette er min mormor Magna Hansdatter Sæter sin mor Sofie Torsdatter Sørli sin foreldre på morssiden.

1.  Sigri Persdatter1 Klanderud-Plassen ble født den 2 sep 1814 på Skomakerplassen
(Klanderudplassen), Klanderud, Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark.  Hun ble døpt den
4 sep 1814 i Vinger prestegjeld, Hedmark.  Hun giftet seg med Tor Nilsen Søli, sønn av Nils
Olsen Mellem
og Marthe Thordsatter Bottilsrud (Se også under Stæringen), den 16 jan 1848 i Midskoug Annexkirke, Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark; De fikk datteren Marte Thorsdatter før de
ble gift. Leiermålet ble anmeldt av Anders Andersen Børrudhagen. Det var Tors første og
Sigrids andre leiermål. Begge var i Sørli allerede da.  Hun døde den 15 mar 1890 i Sørli,
Stagnessetra, Vestmarka, Eidskog, Hedmark., 75 år gammel.
Hun ble konfirmert den 2 okt 1831 i Midtskow Annexkirke, Matrand, Eidskog, Vinger,
Hedmark.  Hun bodde den 2 okt 1831 på Klanderudeie, Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark;
Hun bodde hjemme på «Skomagerplatsen» da hun ble konfirmert.  Hun bodde den 27 sep
1846 i Sørli, Stagnessetra, Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark; Da hun får datteren Marthe
i 1846, bor hun allerede i Sørli. Det er nesten 2 år før hun gifter seg med Thor Nilsen.
Men det er han som er far til Marte.
Tor Nilsen Søli ble født den 19 mar 1818 i Billingen, Gylterud, Austmarka,
Vinger, Hedmark; Vinteren 1818, da Tor ble født,  var spesiell. Førvintren var mild og
snøen kom på tint mark. I julehelgen kunne man ri eller kjøre til kirke med kjerre på
sommerveiene. I første halvdel av april var skaren så hard at man i lavlandet kunne kjøre
med hest på den hvor man ville.
Da Tor blir født, bor foreldrene som innerster på husmannsplassen Billingen, hos tanten
til Nils, Olea Nilsdatter.  Han ble døpt den 31 mai 1818 i Midtskow Annexkirke,
Matrand, Eidskog, Hedmark. Faddere ved dåpen var: Jacob Johansen Østgaarden,
Gunder Olsen Haakerud, Erik Torsen Haakerud .?,  , ….?..  ..?.., Kari Monsdatter
Billingen.
Kari var datteren på garden de var inderster på.

Austmarkingene måtte til Eidskog for å få utført kirkelige handlinger tidligere. De hadde
en lang veg til kirka på Matrand. Da Tor ble døpt, gikk nok følge en av veiene som er
nevnt nedenfor. Tor ble født på Gylterud. (Garden er nevnt under her.)  Hans forfedre gikk
nok disse veiene til alle kirklige handlinger. Rundt 1823 flyttet faren Nils med familien
til Gaustad. Da fikk de en kortere vei å gå.
Jeg vil nedenfor gjengi hva som sto i bladet «Jul på Eidskoggen 1977«. De hadde bl.a
kontaktet pensjonert skogforvalter Jacob Lund. Han hadde ett gammel kart fra 1829 av
capitalner Famm og Munthe over Hedemarkens Amt:

«Her fant vi de gamle stier inntegnet. La oss så komme avsted … Vegen Austmarka –
Pramhus – Åbogen er inntegnet som hovedveg i kart 1829, men sies å være ferdig 1879 i den
stand vi senere kjenner den. Austmarkingene hadde tidlig funnet ut at den korteste veg
mellom to steder var skogs stien. Vi vet at folk fra Varaldskogen tidlig hadde sin
kirkegang til Matrand. Slik den står i dag ble denne kirke oppført 1665. På samlestier
nord for Hærsjøen, og fra brukene innover Varalden gikk ferdselsårene i sammen på de mere
sentrale steder Skullerud, Solberg og Holmen. Derifra fortsatte en slags kjerreveg
sør-vest over høgda til Kjellerhullet. Videre gikk en sti fra Gylterud, Bottilsrud,
Svendsrud over berget, og inn på vegen fra Holmen mot Eidskog. Fra Kjellerhullet gikk
vegen i nordkanten på N. Billingen, forbi Enderud, Baksjøbråthen, og nord for baksjøen.
Her tar stien bratt opp ei høgd, av skogsfolk kallet Fjartlandsberget. Herifra nyter vi en
fin utsikt sørover Baksjøen. I lia etter oppstigningen finner vi den såkalte Liksteinen.
En mosegrodd flat stein, hvor det sies at likferdsfølgene på veg til Matrand hvilte ut med
sine bårer plassert på denne stein. I trakten her kommer en sti sør fra Kampen inn på
kirke vegen. Vi går videre over Høkkelholtmyra, og i en bekk her finner vi eldgamle økse
hugne halvklevninger som brolegging. Disse kan være flere hundre år gamle der de ligger
dypt i blautmyra. Ferden fortsetter vestover Langfosshøgda, hvor vi kommer til et skille,
og hvor stien deler seg mot Langfoff og en veg til Skjørberg videre til Matrand.

Søndre Austmarka hadde sin egen sti vestover. Etter flere samleårer fra Brødbølstraktene
kom denne sti over høgda og ned til N. Billingen, omtrent hvor kommunegrensen i dag (1977)
markeres. Stien fortsatte derifra til Klemetsbråthen, over berget til sørenden av
Gartlands tjernet – til Torpseter. Her delte stien seg med en veg til Langfoss, og en til
Skjørberg – videre til hovedsognet. Ved Torpseter kom også en sti øst fra Kampen om
Veslebaksjøen, sør for Nyfjellet innpå. Likeledes hadde vi en ferddselsåre fra Røskjølen,
nord for Gravlia og inn samme veg fra Klemmetsbråthen. Sør for krysset her lå plassen
Langfoss-sæter

Han døde den 14 jul 1892 Sørli, Stangnessetra, Vestmarka, Eidskog,
Hedmark., 74 år gammel; Han døde av slag.  Han ble gravlagt den 21 jul 1892 Vestmarka kirke,
Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Jordfestet 07.08.  Han var også kjent som Tor Nilsen Mellem
.  Karakteren ved konfirmasjonen: «Meget godt skjønt hjem hos meget
fattige foreldre.»  Den 27 sep 1846, var han kjent som Thor Nilsen Stæringen.
Han bodde i 1860 Sørli under Stagnes, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; I digitalarkivet, folketellingen er
plassen kalt Sydli. Sørli ble ryddet i 1850-åra, står det i bygdeboka. I 1863 var det 6
mål dyrket og 14 mål naturlig eng. Verdien av plassen var satt til 73 spd. i 1865 var
dyreholdet 2 kuer og 3 sauer. Utsæden var 1/8 tn. bygg og 3 tn. poteter. Tor Nilsen kalles
Husmand med Jord i digitalarkivet, folketellingen 1865.
I 1920 åra bygde Laurits Sæther nye hus. Han hadde vært i USA, og det ser en på stilen av
hovedhuset. I stua var det brystning. Det var også ganske skarpe farver innvendig.

Tor Nilsen kalles Husmand med Jord i digitalarkivet, folketellingen 1865.
Kjente barn av Sigri Persdatter Klanderud-Plassen og Tor Nilsen Søli
var:
2   i.  Marthe Torsdatter Sørli ble født den 2 aug 1846 i Sørli,
Stagnessetra, Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark; Hun ble vaksinert
06.06 1848.  Hun ble døpt den 27 sep 1846 i Midtskow Annexkirke,
Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark; Faddere var Peder Olsen
Klanerudpladsen og hustru, Ole Nilsen Stæringlien, Mari Olsdatter
Rambøl og Eli Nilsdatter Stæringlien.  Hun døde den 7 mai 1905 i
Stagnessetra, Vestmarka, Eidskog, Hedmark., 58 år gammel; Hun døde
ugift som fattiglem hos søsteren og hennes familie i Sø-Sætra. Hun was
gravlagt den 11 mai 1905 ved Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark;
Hun ble jordfestet 21.05 1905.
Hun ble konfirmert den 13 okt 1861 i Eidskog kirke, Matrand, Eidskog,
Hedmark; Hun fikk karakteren Meget godt minus. Hun bodde i 1900 i
Sø-Sætra, Stagnesetra, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Ved folketellingen
1900 bor hun hos søsteren Sofie’s familie i Sø-Sætra. Hun er ugift, og
får underholl av fattigkassen. Det må bety at hun er arbeidsufør, for
hun er 54 år da, og skulle i det minste ha hjulpet til på gården.
+   3  ii.  Per Torsen Sørli ble født den 31 aug 1848 i Sørli, Stagnessetra,
Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark.  Han giftet seg med  Karen Nilsdatter
Kulblikneset
, datter av Nils Larsen Tønnes og Eli
Olsdatter Tobølbråten
, den 1 aug 1875 i Eidskog Kirke, Matrand,
Eidskog, Hedmark.  Han døde den 7 apr 1881 i Orrock, Sherbourne County,
Minnesotha, USA., 32 år gammel. Han ble gravlagt den 8 mai 1881 ved Orrock
Evangelical Church, Orrock, Sherbourne County, Minnesota, USA.
+   4 iii.  Kari Torsdatter Sørli ble født den 18 aug 1851 i Sørli,
Stagnessetra, Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark. Hun giftet seg med  Gunnar
Olsen Knutrbumoen
, sønn av Ole Amundsen Rinden og Kari
Gulbrandsdatter Hesbøl, den 4 jan 1874 i Eidskog Kirke, Matrand,
Eidskog, Hedmark. Hun døde den 12 mar 1886 i Sørli, Stagnesetra,
Vestmarka, Eidskog, Hedmark., 34 år gammel.
+   5  iv.  Skredder Nils Thorsen Sørli ble født den 12 apr 1854 i Sørli,
Stagnessetra, Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark. Han giftet seg med  Anne
Marie Olsdatter Tobølhagen
, datter av Ole Mathisen Rudberg
og Mari Andersdatter Tobølhagen, den 6 jul 1881.  Han
døde den 16 sep 1933 79 år gammel.  Han ble gravlagt ved Vestmarka kirke,
Vestmarka, Eidskog, Hedmark.
+   6   v.  Maren Torsdatter Sørli ble født den 12 jun 1856 på Stanges (skal sikkert være Sørli, selv om det står Stangnes i kirkeboka),
Eidskog, Vinger, Hedmark.  Hun fikk barn med  Hans Eriksen Haugen den
24 mai 1879.  Hun giftet seg med  Nils Larsen Langsrud, sønn av Lars
Nilsen Langsrud og Olia Eriksdatter Klanderudtangen, den
4 nov 1882 i Eidskog kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark.  Hun døde den 18
mar 1937 80 år gammel.
+   7  vi.  Sofie Torsdatter Sørli ble født den 6 nov 1860 i Sørli,
Stagnessetra, Vestmarka, Eidskog, Hedmark. Hun giftet seg med  Hans Nilsen
Kulblikneset
, sønn av Nils Larsen Tønnes og Eli Olsdatter
Tobølbråten
, den 3 jan 1880 i Eidskog kirke, Matrand, Eidskog,
Hedmark.  Hun døde den 14 okt 1942 81 år gammel.  Hun ble gravlagt ved
Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.
Hans Isaksen Klanderud ble født den 11 jan 1819 på Klanderud, Vestmarka, Eidskog,
Vinger, Hedmark. Han giftet seg med  Marie Nilsdatter Snesbøl, datter av Nils Sypriansen
og Anne Guttormsdatter Rinden, den 22 des 1850 i Midskoug Annexkirke,
Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark; Forlovere var Nils Larsen Kulblikbråten og Ole Eriksen
Klanderud.  Han døde den 24 apr 1873 Toterud, Klanderud, Vestmarka, Eidskog, Hedmark., 54
år gammel.  Han ble gravlagt den 3 mai 1873 ved Eidskog Kirke, Matrand, Eidskog,
Hedmark.  Han bodde i Toterud, Klanderud, Eidskog, Hedmark.  Hans Isaksen og Marie Nilsdatter
Snesbøl bodde den 18 mai 1851 på Klanderudeiet, Vestmarka, Eidskog, Vinger,
Hedmark.
Kjente barn av Sigri Persdatter1 Klanderud-Plassen og Hans Isaksen Klanderud
var:
+   8   i.  Olia Hansdatter Stagnesseter ble født den 12 jul 1841 på
Klanderudplassen, Klanderud, Eidskog, Vinger, Hedmark.  Hun giftet seg med
Erik Nilsen Øverby, sønn av Nils Larsen og Kari
Eriksdatter Klanderudtangen, den 2 jan 1870 i Eidskog Kirke,
Matrand, Eidskog, Hedmark.  Hun døde den 13 okt 1923 i Øverby, Vestmarka,
Eidskog, Hedmark., 82 år gammel.  Hun ble gravlagt den 20 okt 1923 ved
Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.

3.  Per Torsen Sørli ble født den 31 aug 1848 i Sørli, Stagnessetra, Vestmarka,
Eidskog, Vinger, Hedmark.  Han ble døpt den 22 okt 1848 i Midtskow Annexkirke,
Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark; Faddere var Tor Nilsen Stæringlien, Peder Hansen
……., Christian Andersen Sandbakken, Maria Pedersdatter Rambøl og Maren Pedersdatter
Klanderudplassen.  Han giftet seg med  Karen Nilsdatter Kulblikneset, datter av Nils Larsen
Tønnes
og Eli Olsdatter Tobølbråten, den 1 aug 1875 i Eidskog Kirke, Matrand,
Eidskog, Hedmark; Forlovere var Embret Olsen Øverby og Erik Olsen Øverby.  Han døde den 7
apr 1881 i Orrock, Sherbourne County, Minnesotha, USA., 32 år gammel; Han døde av
«brainfever.»  Han ble gravlagt den 8 mai 1881 ved Orrock Evangelical Church, Orrock, Sherbourne
County, Minnesota, USA.
Han ble konfirmert den 16 okt 1864 i
Eidskog Kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark. Han bodde etter 4 des 1870 i Skillingmark, Värmland, Sverige; Ved folketellingen 1865 står det at han hjelper faren med jordbruket. 5 år senere vil han
prøve lykken et annet sted. Han meldte utflytting til nabosoknet Skillingmark 4. desember
1870. Jeg har prøvd og finne ham der, men har ikke klart det.  Han bodde den 10 des
1876 i Kulblikneset, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Familien bor som Inderster i Kulblikneset
da sønnen Thorvald ble født. Han emigrerte den 4 jun 1880 fra Sørli, Stagnes, Vestmarka,
Eidskog, Hedmark; Som så mange andre på den tiden, ville også Per prøve lykken i Amerika.
I år 1862 hadde «Homestad Act» kommet i USA. Den gav hver myndig amerikansk statsborger
eller emigrant rett til gratis å få 160 acres jord, dvs. omkring 65 hektar. Emigrantene
fikk lov til å bli amerikanske statsborgere og etter at de hadde brukt og bebodd jorden i
fem år fikk de full eiendommsrett. Man kunne ikke benytte seg av dette tilbudet mer en en
gang.
Familien meldte utflytting fra Eidskog 25. mai 1880 til Amerika. Den 4. juni 1880 dro han
sammen med Karen og barna Thorvald og Nils. Sistnevnte var bare 3 måneder gammel. Datteren
Emma hadde død i 1876. Båten het Angelo, og agenten var Fr. Lie. Båten gikk til New York i
USA. Ferden gikk vidre til Minnesota, hvor mange Skandinavere bosatte seg. De reiste nok
til Orrock, i Sherbourne County. Der hadde Karens søster med familie bosatt seg. Men Per
fikk ikke bli der lenge. For allerede året etter så dør han.
Karen Nilsdatter Kulblikneset ble født den 28 okt 1850 i Kulblik, Vestmarka,
Eidskog, Vinger, Hedmark; Feil årstall i bygdeboken.  Hun ble døpt den 5 jan 1851 i

Midtskoug Annexkirke, Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark.  Hun giftet før seg før 1886 med Svend Johannesen Saether, sønn av Johannes (–?–) og Martha (–?–). Hvor Svend Johannesen kom fra, vet vi ikke. Hun døde den 27 jun 1924 i Minneapolis, USA., 73 år gammel; Hun døde av kronisk nyresykdom.  Hun
ble gravlagt den 29 jun 1924 ved Crystal Lake Cemetery, Minneapolise, Minnesota, USA.  Hun ble konfirmert den 15 okt 1865 i Eidskog Kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark.  Hun bodde i 1876 i
Kulblikneset, Kulblik, Eidskog, Hedmark.  Hun emigrerte den 4 jun 1880 fra Sørli,
Stagnes, Vestmarka, Eidskog, Hedmark til New York, USA. Båten het Angelo, og Agenten
Fr.Lie.
Kjente barn av Per Torsen2 Sørli og Karen Nilsdatter Kulblikneset var:
9   i.  Emma Sopie Pedersdatter ble født den 13 nov 1875 i Kulblikneset,
Kulblik, Eidskog, Hedmark.  Hun ble døpt den 2 jan 1876 i Eidskog
Kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark; Faddere var Nils Thorsen, Hans Nilsen
og Sophie Thorsdatter Søli.  Hun døde den 24 jan 1876 i Sørli, Stagnes,
Eidskog, Hedmark.  Hun ble gravlagt den 29 jan 1876 ved Eidskog Kirke,
Matrand, Eidskog, Hedmark.
10  ii.  Thorvald Pedersen Thorsen ble født den 10 des 1876 i Kulblikneset,
Kulblik, Eidskog, Hedmark.  Han ble døpt den 11 mar 1877 i Eidskog
Kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark; Faddere var Ole Olsen Harstad, Lars
Embretsen Jerpset og Sofie Thorsdatter Sørli.  Han døde den 1 okt 1880 i
Orrock, Sherbourne Co., Minnesota, USA., 3 år gammel.
Han emigrerte den 4 jun 1880 fra Sørli, Stagnes, Vestmarka,
Eidskog, Hedmark til New York, USA.
11 iii.  Nils Pedersen Thorsen ble født den 7 jan 1880 i Sørli, Stagnes,
Eidskog, Hedmark.  Han ble døpt den 14 mar 1880 i Eidskog kirke,
Matrand, Eidskog, Hedmark.  Han døde den 27 sep 1880 i Orrock, Sherbourne
Co., Minnesota, USA.
Han emigrerte den 4 jun 1880 fra Sørli, Stagnes, Vestmarka,
Eidskog, Hedmar til New York, USA.

Alle etterkommerene etter Per Torsen Sørli døde som barn. Karen Nilsdatter Kulblikneset mistet mann og to barn i løpet av de første månedene i USA. Men hun giftet seg opp igjen, og har etterkommere som lever i dag.

4.  Kari Torsdatter Sørli ble født den 18 aug 1851 i Sørli, Stagnessetra,
Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark.  Hun ble døpt den 26 okt 1851 i Midtskow
Annexkirke, Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark; Faddere er Arne Andersen Stagnæs, Ole Olsen
Ruud og hustru, Embret Olsen Stagnesbraaten og Kari Pedersdatter Klanderudpladsen. Hun ble
koppervaksinert 03.09 1852.  Hun giftet seg med  Gunnar Olsen Knutrbumoen, sønn av Ole
Amundsen Rinden og Kari Gulbrandsdatter Hesbøl, den 4 jan 1874 i Eidskog
Kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark.  Hun døde den 12 mar 1886 i Sørli, Stagnesetra, Vestmarka,
Eidskog, Hedmark., 34 år gammel; Det står 28. mars i bygdeboka.
Hun ble konfirmert den 11 okt 1868 i Eidskog Kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark.
I 1875 bor hun hjemme hos foreldrene i Sørli da hun får datteren Gina Ovidia.  Det står Thor OLSEN som far da hun gifter seg, men Thor Nilsen, da hun blir konfirmert.
Koppervaksinert 03.09 1852.  Hun bodde i 1879 i Hedums Holtet, Vestmarka, Eidskog,
Hedmark; Da sønnen Alfred Georg ble født, bodde de som inderster i Hedumsholtet. Da datteren
Tilda Kaspara blir født, bor familien i Moen/Knutbrumoen under Jerpset på Vestmarka.
Mannen Gunnar bruker da foreldre plassen, som broren Amund hadde brukt tidligere.  Kari og
Gunnar Olsen Knutrbumoen bodde etter 24 jun 1881 i Eidsvoll, Akershus; Kari og
Gunnar dro til Eidsvold i 1881 med tre barn, attest av 17.06. I 1886 dør Kari. Jeg har
prøvd å finne ut mer om barna, men uten resultat.

Gunnar Olsen Knutrbumoen ble født den 17 sep 1846 Moen/Knutbrumoen, Jerpset,
Eidskog, Hedmark.  Som enkemann giftet han seg med  Maria Olsdatter Vestli, datter av Ole Eriksen
Leirsjøen og Gunnhild Marie Olsdatter Trandem, den 17 jul 1890 i Eidskog,
Hedmark.  Han bodde i 1875 i Sørli, Stagnes, Eidskog, Hedmark.  Han bodde før 1881 på
Moen/Knutbrumoen, Jerpset, Eidskog, Hedmark.  Han bodde etter 24 jun 1881 i Eidsvoll,
Akershus.  Gunnar Olsen og Maria Olsdatter Vestli bodde den 17 nov 1895 i Sørli,
Stagnessetra, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Han var husmann i Sørli.
Kjente barn av Kari Torsdatter Sørli og Gunnar Olsen Knutrbumoen var:
12   i.  Gina Ovidia Gundersdatter ble født den 4 mai 1875 i Sørli,
Stagnes, Eidskog, Hedmark.  Hun ble døpt den 30 mai 1875 i Eidskog
Kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark; Faddere var: Thor Nilsen Søli, Ole
Kristoffersen Gjøsli(?) og Maren Thorsdatter Søli.
Hun bodde etter 24 jun 1881 i Eidsvoll, Akershus.
13  ii.  Tilda Kaspara Gunnarsdatter ble født den 29 mar 1877 på
Moen/Knutbrumoen, Jerpset, Eidskog, Hedmark.  Hun ble døpt den 10
jun 1877 i Eidskog Kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark.
Hun bodde etter 24 jun 1881 i Eidsvold, Akershus; til Eidsvold
sammen med foreldrene i 1881.
14 iii.  Albert Georg Gundersen ble født den 9 aug 1879 i Hedums Holtet, Vestmarka, Eidskog,
Hedmark.  Han ble døpt den 26 okt 1879 i Eidskog kirke, Matrand,
Eidskog, Hedmark; Faddere var foreldrene, Karen Embretsdatter Øverby,
Embret Olsen Øverby, Nils Thorsen Søli.
Han bodde etter 24 jun 1881 i Eidsvoll, Akershus.
15  iv.  Alma Geoline Gundersdatter ble født den 15 mar 1883 i Sørli,
Stagnesetra, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.  Hun ble døpt den 9 sep
1883 i Eidskog kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark.
Hun ble konfirmert den 10 okt 1897 i Vestmarka kirke, Vestmarka,
Eidskog, Hedmark; Hun fikk 3,5 i kristendomskunnskap m.m.

5.  Skredder Nils Thorsen Sørli ble født den 12 apr 1854 i Sørli, Stagnessetra,
Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark.  Han ble døpt den 5 jun 1854 i Midtskow
Annexkirke, Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark; Faddere var Peder Nilsen Stagnes-Strand og
hustru, Svend Andersen Rasten, Ole Hansen Jerpsetlien og Marte Nilsdatter Stæringlien.
Han giftet seg med  Anne Marie Olsdatter Tobølhagen, datter av Ole Mathisen Rudberg
og Mari Andersdatter Tobølhagen, den 6 jul 1881.  Han døde den 16 sep 1933 79 år
gammel.  Han ble gravlagt ved Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Han ligger under
samme gravstein som hustruen Anne Marie.
Han hadde naturlig kopper, eller ble vaksinert 03.08 1869. Det vanlige var å bli
vaksinert første året barnet levde.  Han ble konfirmert den 9 okt 1870 i Eidskog Kirke,
Matrand, Eidskog, Hedmark.  Han skredder i 1882.  Han bodde i 1895 i Vestun,
Rastad, Stagnes, Eidskog, Hedmark; Nils Torsen Sørli kjøpte Vestun i 1895 for 1000 kr av
Ole Bergersen Snesbøl.  Han var også kjent som Nils Thorsen.
Anne Marie Olsdatter Tobølhagen ble født den 9 sep 1852.  Hun fikk barn med  Anders
Kristiansen Eidsbroen
, sønn av Kristian Andersen Eidsbroen (14022) og Eli
Embretsdatter Sjøli (14023), den 17 mar 1879. «Leiermaalet anmeldt af Erik Tostenson
Vestli
.»  Hun døde den 5 apr 1943 90 år gammel.  Hun ble gravlagt ved Vestmarka kirke,
Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Hun ligger under samme gravstein som mannen Nils.  Hun var også kjent som Anne Olsdatter Jerpsetbakken.  Hun bodde den 6 jul 1879 i Jerpsetbakken, Jerpset, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.  Hun bodde Vestun, Rastad, på Stagnes, Eidskog, Hedmark.  Hun var også kjent som Anne Marie Thorsen.
Kjente barn av Skredder Nils Thorsen Sørli og Anne Marie Olsdatter Tobølhagen
var:
16   i.  Minda Nilsdatter Thorsen ble født den 26 aug 1881 i Sørli,
Stagnesetra, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.  Hun ble døpt den 30
okt 1881 i Eidskog kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark; Faddere var: Hans
Nilsen Stagnessætren, …….Klanderud, ……. Oline Larsdatter.  Hun
giftet seg med  Olaus Holt, sønn av Anders Nilsson Holt og Märta
Olsson, den 30 des 1908 i Skönnerud, Järnskog, Värmland, Sverige.
Hun døde den 3 nov 1946 i Nygård, Köla, Värmland, Sverige., 65 år gammel.
Hun var også kjent som Minda Thorsen.  Hun bodde i 1896 i
Stagnesrastad, Stagnes, Eidskog, Hedmark.  Hun ble konfirmert den 4 okt
1896 i Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.
Olaus Holt ble født den 28 jun 1883 i Holtebyn, Karlanda,
Värmland, Sverige.  Han døde den 13 mar 1946 i Nygård, Köla, Värmland,
Sverige., 62 år gammel.
17  ii.  Torvald Thorsen ble født den 24 feb 1884 i Jerpsetbakken,
Vestmarka, Eidskog, Hedmark.  Han ble døpt den 14 apr 1884.  Han
giftet seg med  Signe Persson, datter av Per Danielsson, den 8
mai 1914 i Vinger kirke, Vinger, Hedmark.  Han døde i jul 1956 72 år
gammel.
Thorvald Nilsen heter han da han blir konfirmert.  Han bodde i 1898 i Stagnesrasta, Stagnes, Eidskog,
Hedmark.  Han ble konfirmert den 16 okt 1898 i Vestmarka kirke, Vestmarka,
Eidskog, Hedmark.  Han flyttet til Vålberget, Dalby, Värmland,
Sverige.  Han var skredder.  Torvald bodde så i Åsnes Finnskog, Hedmark.
Signe Persson ble født den 13 jul 1891 i Hjärpeliden, Södra
Finnskoga, Värmland, Sverige.  Hun døde den 7 feb 1968 76 år gammel.
Hun bodde i 1968 i Vålberget, Bograngen, Södra Finnskoga, Värmland,
Sverige.
18 iii.  Sigurd Thorsen ble født den 4 aug 1886 i Jerpsetbakken, Vestmarka,
Eidskog, Hedmark.  Han ble døpt den 26 sep 1886.  Han giftet seg med
Emma Lovise Embretsdatter Vestli, datter av Engebret Olsen
Børrudhagen og Olivia Olsdatter Vestli, den 6 jun 1922.
Han døde den 11 mai 1982 95 år gammel.  Han ble gravlagt ved Vestmarka kirke,
Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Han ligger under samme gravstein som
hustruen Emma.
Sigurd hadde «Gamle-Nilssen» (Mikkel Nilssen) som var lærer på Vestmarka.
Han bodde i 1900 på Harstad, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.  Han
ble konfirmert den 14 okt 1900 Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark;
Han gikk og les for presten Moses.  Han emigrerte i 1909 til USA;
Sigurd dro til USA sammen med Ole Vestli. Ole hadde vært der før.
Eskimo het skipet de fulgte over Nordsjøen, og videre over Atlanteren
med Megantic. Reisen endte i Minnesota på en farm i nærheten av en
liten by som het Sufalls. Da han hørte om den store utstillingen som skulle holdes i
Kristiania sommeren 1914, bestemte han seg for å ta en tur hjem. Samme
høst brøt krigen ut, og da den sluttet hadde han på ny slått rot i
Norge.  Han bodde i Nord Vestli, Tobøl, Eidskog, Hedmark.
Emma Lovise Embretsdatter Vestli ble født den 2 apr 1896 i
Vestli, Tobøl, Eidskog, Hedmark.  Hun ble døpt den 25 mai 1896 i
Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.  Hun fikk barn med Josef
Ferdinand Edvardsson Stolpe
, sønn av Edvard Eriksson Stolpe
og Inger Marie Olsdatter Klanderud, den 29 apr 1917;
Hun døde den 24 jan 1965 68 år gammel.  Hun ble gravlagt ved
Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Hun ligger under samme
gravstein som mannen Sigurd.  Hun ble konfirmert den 3 nov 1911 i
Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.  Hun bodde i Nord
Vestli, Tobøl, Eidskog, Hedmark.
19  iv.  Inga Thorsen ble født den 27 apr 1889 i Vestun Rasta, Stagnes,
Eidskog, Hedmark.  Hun giftet seg med  Karl Hilding Engman den 8 des
1919.  Hun døde den 24 mar 1989 i Haneborglia, Fjeldhamar, Lørenskog,
Akershus., 99 år gammel.  Hun ble gravlagt den 29 mar 1989 i Lørenskog,
Akershus; Kremert Stalsberghagen 29. mars 1989. Urnen er satt ned på
Lørenskog.
Hun bodde iHaneborglia, Fjellhamar, Lørenskog, Akershus.
Karl Hilding Engman ble født den 21 jul 1889 i Färila,
Gävleborgs län, Sverige.  Han døde den 20 apr 1972 82 år gammel.  Han
bodde i nov 1970 i Vålberget, Bograngen, Södra Finnskoga, Värmland,
Sverige; Han bor hos hustruen Inga sin ugifte brordatter,  Dagny i
november 1970. Hilding var svensk statsborger og mottok pensjon fra
Sverige, men betingelsene var at han måtte oppholde seg der en viss tid
av året ellers ville han gå glipp av den. Dette var grunnen til at han
oppholdt seg i Vålberget hos Ingas slekt når det var nødvendig. Ellers
i året bodde de sammen på Fjellhamar.

20   v.  Marius Thorsen ble født den 24 des 1891 i Jerpsetbakken,
Vestmarka, Eidskog, Hedmark.  Han ble døpt den 31 jan 1892.  Han
giftet seg med  Anna Gevarda Augustdatter Snesbøl, datter av August
Andersen Snesbølmoen og Bastine Olsdatter Glingeråsen,
den 12 mai 1917.  Han døde den 23 apr 1971 79 år gammel.  Han ble
gravlagt den 30 apr 1971 ved Eidskog kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark.
Han bodde i 1906 i Stagnesrasta, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.
Han ble konfirmert den 30 sep 1906 i Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog,
Hedmark.  Han var veivokter. Han var også formann for Indremisjon i
Eidskog i 1934.
Anna Gevarda Augustdatter Snesbøl ble født den 22 okt 1894.
Hun døde den 30 des 1993 i Åsen, Snesbøl, Eidskog, Hedmark, 99 år gammel.
Hun ble gravlagt den 7 jan 1994 ved Eidskog Kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark.
Hun bodde i Åsen, Snesbøl, Tobøl, Eidskog, Hedmark.
21  vi.  Paul Nilsen ble født den 23 aug 1894 i Stagnesrasta, Stagnes,
Eidskog, Hedmark.  Han døde den 9 mar 1895 i Stagnesrasta, Stagnes,
Eidskog, Hedmark; Lungebetennelse.  Han ble gravlagt den 16 mar 1895 ved
Vestmarka Kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Jordfestet 26.03 1895.
22 vii.  Ambjør Nilsdatter Thorsen ble født den 19 jan 1897 i Stagnesrasta,
Eidskog, Hedmark.  Hun ble døpt den 28 mar 1897 i Vestmarka kirke,
Vestmarka, Eidskog, Hedmark.  Hun giftet seg med  Marius Bråthen, sønn
av Erik Hansen Høyby og Juliane (Julia) Isaksdatter
Langvasbråten, den 31 mar 1923 i Vestmarka Kirke, Vestmarka,
Eidskog, Hedmark.  Hun døde den 29 aug 1977 80 år gammel.  Hun ble
gravlagt ved Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Hun ligger
begravet i samme grav som mannen Marius og svigerforeldrene.
Hun ble konfirmert den 13 okt 1912 i Vestmarka kirke, Vestmarka,
Eidskog, Hedmark.  Hun bodde i Vestun, Rastad, Stagnes, Eidskog,
Hedmark.  Arnbjørg står det på graven.
Marius Bråthen ble født den 6 jan 1897 Langvassbråten,
Rambøl, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.  Han døde den 18 okt 1977 i Vestun,
Rasta, Stagnes, Eidskog, Hedmark., 80 år gammel; (Står 1979 på
gravstøtten.).  Han ble gravlagt ved Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog,
Hedmark; Han ligger i samme grav som foreldrene og hustruen Arnbjørg.
Han bodde i Vestun, Rastad, Stagnes, Eidskog, Hedmark; Marius Bråten
fikk auksjonsskjøte på Vestun i 1934 for 2.500 kr.
23 viii. Kolbjørn Thorsen ble født den 24 des 1899 i Stagnesrasta, Stagnes,
Eidskog, Hedmark; Det står Stagnesrastad i b.b. II, men Åsnes
prestegjeld da han blir konfirmert.  Han ble døpt den 25 feb
1900.  Han giftet seg med  Borghild* Josefine Olsdatter Snesbølmoen,
datter av Ole Andersen Snesbøl og Martea Nilsdatter
Jerpsetbakken, den 6 feb 1926.  Han døde den 12 jun 1988 88 år
gammel.  Han ble gravlagt ved Eidskog Kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark.
Han bodde i 1915 i Stagnesrastad, Eidskog, Hedmark. Han ble konfirmert den 17 okt 1915 i Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.
Borghild* Josefine Olsdatter Snesbølmoen ble født den 11
feb 1898 i Mellom-Moa, Snesbøl, Tobøl, Eidskog, Hedmark. Hun døde den 6
mai 1961 63 år gammel.  Hun ble gravlagt ved Eidskog Kirke, Matrand, Eidskog,
Hedmark.

6.  Maren Torsdatter Sørli ble født den 12 jun 1856 på Stangnes,(Hun ble nok født i Sørli hun også, selv om det står Stangnes da hun blir døpt.) Eidskog, Vinger, Hedmark.  Hun ble døpt den 3 aug 1856.  Hun fikk barn med  Hans Eriksen Haugen den 24 mai 1879; Hans Eriksen var gift.  Hun giftet seg med  Nils Larsen Langsrud, sønn av Lars Nilsen Langsrud og Olia Eriksdatter Klanderudtangen, den 4 nov 1882 i
Eidskog kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark; Tillysingsdagene var 30. april og 7. og 14. mai
samme år.  Hun døde den 18 mar 1937 80 år gammel.
Hun ble koppervaksine den 7 jul 1859.  Hun ble konfirmert den 6 okt 1872 i Eidskog
Kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark.  Hun bodde i 1882 i Sørli, Stagnesetra, Vestmarka,
Eidskog, Hedmark; Da sønnen Ludvig blir født, blir hennes bopel oppgitt til å være Sørli.
Hun bodde etter 4 nov 1882 i Langsrud, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.
Nils Larsen Langsrud ble født den 2 feb 1840 i Langsrud, Rud, Vestmarka,
Eidskog, Vinger, Hedmark.  Han ble døpt den 1 mar 1840 i Midtskow Annexkirke, Matrand,
Eidskog, Vinger, Hedmark.  Han fikk barn med  Mari Olsdatter Langvassenga, datter av Ole
Eriksen Klanderud og Kristine Olsdatter Speismark, den 24 des 1861;
«Pigen Marie Olsdatter Langvasengen ûnder Rambøl og ungkarl Nils Larsen Langsrud». Anmeldt
av Isak Knudsen Rambøl.  Han døde den 18 feb 1929 89 år gammel. I 1865 bor han i Langsrud sammen med moren og broren Christian.
Før skylddelinga i 1865 delte Ole Guldbrandsen Rud Langsrud i to relativt like plasser.
Hvert av bruka ble derfor små. Det var først i 1889 at skjøte fra Ole G. Rud ble tinglyst
og solgt til NILS LARSEN for 100 spd.
Da sønnen Ludvig blir født i 1882, bor han fortsatt i Langsrud.
Kjente barn av Maren Torsdatter Sørli og Nils Larsen Langsrud var:
24   i.  Ludvig Nilsen Langsrud. Ludvig ble født før Nils og Maren
giftet seg. Det var begges andre leiermål. De hadde begge en sønn hver
fra før. Han ble født den 3 mar 1882 i Langsrud, Vestmarka, Eidskog, Hedmark;
Det står at han er født i Langsrud da han ble konfirmert. Men Marens
bopel var ved fødslen Sørli.  Han ble døpt den 30 apr 1882 i
Eidskog kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark.  Han giftet seg med  Minda Teoline
Mortensdatter Kjensmoåsen
, datter av Morten Hansen Kjensmo
og Thea Larsdatter Bjerknes, den 1 jan 1908 i Eidskog
kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark; Forlovere var A.O Ruud og O.E. Ruud.
Han døde den 9 jun 1967 85 år gammel.  Han ble gravlagt ved Vestmarka kirke,
Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Han ligger i samme grav som hustruen
Minda, og barna Martha og Trygve.
Da han blir konfirmert, bor han i Almenninga.  Han ble konfirmert den 10
okt 1897 i Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.  Han bodde i
Helne, Rambøl, Eidskog, Hedmark; Ludvig Langsrud kjøpte Helne i 1930.
Han overtok også hjemstedet Langsrud, gnr. 7, bnr. 2 etter foreldrene.
Minda Teoline Mortensdatter Kjensmoåsen ble født den 9 sep
1882.  Hun døde den 9 apr 1941 58 år gammel; Det står 3 april i
bygdebok I, men det er 9. som er riktig.  Hun ble gravlagt ved Eidskog kirke,
Matrand, Eidskog, Hedmark; Hun ligger i samme grav som mannen Ludvig,
og barna Martha og Trygve.  Hun bodde i Helne, Rambøl, Eidskog,
Hedmark.
25  ii.  Skredder Thomas Nilsen Langsrud ble født den 7 nov 1883 i
Langsrud, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.  Han ble døpt den 6 jan
1884.  Han giftet seg med  Ragna Otilie Olsdatter Hornli, datter av Ole
Nilsen Fjeldskogen og Ragnhild Kristiansdatter Hornlien
, den 23 feb 1917 i Vestmarka Kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.
Han døde den 10 mar 1973 89 år gammel.  Han ble gravlagt ved Vestmarka kirke,
Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Han ligger i samme grav som hustruen og
sønnen Alf.
Han ble konfirmert den 16 okt 1898 i Vestmarka kirke, Vestmarka,
Eidskog, Hedmark.  Han var skredder i 1917.  Han bodde i Langsrud,
Rud, Eidskog, Hedmark.
Ragna Otilie Olsdatter Hornli ble født den 3 aug 1894 i
Hornlia, Harstad, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.  Hun døde den 8 jul 1971
76 år gammel.  Hun ble gravlagt ved Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog,
Hedmark; Hun ligger i samme grav som mannen Thomas og sønnen Alf.  Hun
bodde i Langsrud, Rud, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.
26 iii.  Olia Nilsdatter Langsrud ble født den 18 okt 1885.
27  iv.  Ole Nilsen ble født den 7 aug 1887.Han døde nok ung
siden det kom et barn til med det navnet.
28   v.  Edla Marie Nilsdatter Langsrud ble født den 16 mai 1889.
Hun må ha død som barn i og med at neste barn fikk samme navn to
år etter.
29  vi.  Edla Marie Nilsdatter Langsrud ble født den 22 mai 1891 i
Langsrud, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.  Hun ble døpt den 5 jul
1891.  Hun giftet seg med  Olaf Marius Olsen Klanderud, sønn av Ole
Olsen Klanderudlia og Maren Kristiansdatter Langsrud, den
12 jun 1926.  Hun døde i 1973.  Hun ble gravlagt ved Vestmarka kirke,
Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Hun ligger i samme grav som mannen Olaf.
Hun ble konfirmert den 30 sep 1906 i Vestmarka kirke, Vestmarka,
Eidskog, Hedmark.  Hun bodde i Klanderudlia/Klanderudbråten,
Vestmarka, Eidskog, Hedmark.  Hun var også kjent som Edla Klanderud.
Olaf Marius Olsen Klanderud ble født den 6 jan 1890.  Han
døde den 31 des 1952 62 år gammel.  Han ble gravlagt ved Vestmarka kirke,
Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Han ligger i samme grav som hustruen Edla.
Han bodde i Klanderudlia/Klanderudbråten, Klanderud, Eidskog,
Hedmark; Olaf kjøpte plassen av Tore Klanderud i 1930-åra.  Han var
skomaker.
30 vii.  Ole Nilsen Langsrud ble født den 16 sep 1893 i Langsrud,
Vestmarka, Eidskog, Hedmark.  Han ble døpt den 29 okt 1893.  Han
giftet seg med  Inga Milliane Kristiansdatter Fjeld, datter av Kristian
Olsen Jerpsetlia og Karen Kristiansdatter Rambølsholtet, den 14 jan 1920 i Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.
Han døde den 16 jun 1945 51 år gammel.  Han ble gravlagt ved Vestmarka kirke,
Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Han ligger i samme grav som hustruen.
Han ble konfirmert den 17 okt 1909 i Vestmarka kirke, Vestmarka,
Eidskog, Hedmark.  Han var skogsarbeider ved vielsen den 14 jan 1920.
Han bodde i Rambølsbakken, Rambøl, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.
Inga Milliane Kristiansdatter Fjeld ble født den 21 jun
1899.  Hun døde den 30 aug 1957 58 år gammel.  Hun ble gravlagt ved Vestmarka
kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Hun ligger i samme grav som mannen
Ole.  Hun var også kjent som Inga Milliane Kristiansdatter Bråten
.  Hun ble konfirmert i 1914.  Hun bodde i Rambølsbakken,
Rambøl, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.
31 viii. Laurits Nilsen Langsrud ble født den 24 mai 1896 i Langsrud,
Vestmarka, Eidskog, Hedmark.  Han ble døpt den 12 jul 1896 i
Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.  Han døde den 14 des 1937
41 år gammel.
Han ble konfirmert den 3 nov 1911 i Vestmarka kirke, Vestmarka,
Eidskog, Hedmark.
32  ix.  Even Langsrud vokste opp i Langsrud, og var pleiebarn til
Nils og Maren Langsrud. Han ble født den 21 mai 1910; Even var 6 måneder
gammel da han kom til pleieforeldrene sine, har han fortalt. Moren var
syk.  Han giftet seg med  Borghild Almeningen, datter av Hans Syversen
Almeningen og Alma Tostensdatter Stangnes, den 9 aug
1941.  Han døde den 24 okt 2007 97 år gammel.  Han ble gravlagt den 1 nov
2007 ved Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.
Borghild Almeningen ble født den 16 nov 1905 Almenninga,
Vestmarka, Eidskog, Hedmark.  Hun ble døpt den 26 nov 1905 i
Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.  Hun døde den 31 des 1993
88 år gammel.  Hun ble gravlagt ved Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog,
Hedmark.
Hans Eriksen Haugen ble født i 1843.  Han bodde på Haugen, Østre Aker; Han
var gårdbruker, og var gift ved liermålet.
Kjente barn av Maren Torsdatter Sørli og Hans Eriksen Haugen var:
33   i.  Mentz Sigvard Langsrud. Hun fikk Mentz 3 og ett halvt år før
hun giftet seg med Nils Larsen Langsrud. Han ble født den 24 mai 1879 i Søli,
Stagnesetra, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.  Han ble døpt den 6 jul
1879 i Eidskog kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark; Hjemmedøpt.  Han døde
den 21 jul 1959 80 år gammel.
Han bodde i Langsrud, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Han ble
neste bruker av Langsrud.

7.  Sofie Torsdatter Sørli ble født den 6 nov 1860 Sørli, Stagnessetra,
Vestmarka, Eidskog, Hedmark.  Hun ble døpt den 3 feb 1861 Eidskog Kirke, Matrand,
Eidskog, Hedmark.  Hun giftet seg med  Hans Nilsen Kulblikneset, sønn av Nils Larsen Tønnes
og Eli Olsdatter Tobølbråten, den 3 jan 1880 Eidskog kirke, Matrand, Eidskog,
Hedmark;
Hans Nilsen Kulblikneset ble født den 19 jun 1853 Kulblik, Vestmarka, Eidskog,
Vinger, Hedmark.  Jeg tar ikke med teksten til dette paret (mine oldeforeldre) da de har egne sider her. Klikk på lenkene for å komme dit.

8.  Olia Hansdatter Stagnesseter ble født den 12 jul 1841 på Klanderudplassen,
Klanderud, Eidskog, Vinger, Hedmark; Det står Klanderudplassen da hun blir døpt, Stangnes
da hun gifter seg, og Øverby da hun dør.  Hun ble døpt den 29 aug 1841 i Midtskow
Annexkirke, Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark.  Hun giftet seg med  Erik Nilsen Øverby,
sønn av Nils Larsen og Kari Eriksdatter Klanderudtangen, den 2 jan 1870 i
Eidskog Kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark; Forlovere var Embret Olsen og Ole Larsen
Klanderud.  Hun døde den 13 okt 1923 i Øverby, Vestmarka, Eidskog, Hedmark., 82 år gammel.
Hun ble gravlagt den 20 okt 1923 ved Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Hun blir
jordfestet 02.11 1923.
Hun bodde i Øverby, Klanderud, Eidskog, Hedmark.
Erik Nilsen Øverby ble født den 10 jun 1842 i
Øverby, Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark; Det står at han er født 24. juli da han
gifter seg, men 10. juni da han blir døpt. Det må vel være det som er riktig.  Han ble
døpt den 10 sep 1842 i Midtskow Annexkirke, Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark; Faddere var
Haagen Olsen Frydenlund, Ole Pedersen Klanderudeiet, Johannes Olsen Klanderudtangen pg
hustru Marte Isaksdatter, og Maria Olsdatter Stagnæs-Rasten.  Han døde den 29 mai 1926 83
år gammel.  Han bodde i 1872 i Øverby, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Da datteren Sina
blir født, bor de i Øverby. Men de kan ha bodd der tidligere. For da datteren Gina blir
født, står det bare Klanderud. Erik Nilsen fikk skylddelt Øverby i 1924. Da han døde i
1926, gikk bruket for 5000 kr til sønnen Otto Eriksen.
Kjente barn av Olia Hansdatter Stagnesseter og Erik Nilsen Øverby var:
44   i.  Karoline Sofie Eriksdatter Øverby ble født den 5 nov 1868
Sørli, Stagnes, Eidskog, Hedmark.  Hun ble døpt den 3 jan 1869 i
Eidskog Kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark; Faddere var: Embret Olsen
Øverby, Peder Thorsen Søli, Erik Nilsen – Berthe Olsdatter, Olia
Hansdatter, -.  Hun giftet seg med  Martinius Pedersen Harstad, sønn av
Per Eriksen Harstad og Gunne Bergersdatter Kalvhaugen,
den 19 jul 1896 i Eidskog kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark; Forlovere var
gårdbruker G.P. Harstad og B.N. Nygaard. Lysningen skjedde 25.05 1896.
Hun døde den 23 feb 1916 på Harstad, Eidskog, Hedmark., 47 år gammel;
Gårdbruker enken døde av slag.  Hun ble gravlagt den 4 mar 1916 ved Vestmarka
Kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Hun ble jorfestet samme dag som
begravelsen.
Hennes dåpsnavn var Caroline Sophie Eriksdatter.  Hun
bodde på Hagan, Harstad, Eidskog, Hedmark.
Martinius Pedersen Harstad ble født den 17 mai 1859 på
Harstad, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.  Han døde den 13 des 1909 på
Harstad, Vestmarka, Eidskog, Hedmark., 50 år gammel; Han døde av en
eller annen betennelse. Jeg klarer ikke å tyde navnet i klokkerboken.
Han ble gravlagt den 22 des 1909 ved Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog,
Hedmark.  Han bodde i 1885 på Hagan, Harstad, Eidskog, Hedmark.
45  ii.  Gina Øverby ble født den 30 sep 1871 i Øverby, Klanderud, Eidskog,
Hedmark.  Hun ble døpt den 26 des 1871 i Eidskog Kirke, Matrand,
Eidskog, Hedmark; Faddere var: Gunder Olsen Ljøner, Marthe Thorsdatter
Søli og Peder Olsen Rambøl.  Hun døde den 14 aug 1950 78 år gammel.

46 iii.  Sina Eriksdatter Øverby ble født den 29 sep 1872 i Øverby,
Klanderud, Eidskog, Hedmark.  Hun giftet seg med  Emil Martinius Hansen Sæter
, sønn av Hans Nilsen Kulblikneset og Pige Sigri Torsdatter
, den 30 des 1906 i Vestmarka Kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark;
Forlovere var Albert Kulblikneset og Laurits H. Sæter.  Hun døde den 18
mar 1965 92 år gammel.
Emil Martinius Hansen Sæter ble født den 18 nov 1873 i
Kulblikneset, Kulblik, Eidskog, Hedmark.  Han ble døpt den 15 mar
1874 i Eidskog Kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark.  Han døde den 9 aug 1926
52 år gammel; Han døde av sukkersyke.  Han ble konfirmert den 7 okt 1888 i
Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Han fikk karakteren 4.
Han var tømmermand i 1906. Da sønnen Nils Ottar gifter seg i 1933, står det
snekker.
47  iv.  (Mathilde)Tilda Eriksdatter Øverby ble født den 21 des 1873 i
Øverby, Klanderud, Eidskog, Hedmark.  Hun ble døpt den 3 mai 1874 i
Eidskog Kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark; Hun ble døpt Tilda.  Hun
giftet seg med  Ole Sigvart Olsen Kulbliksæter den 10 jan 1901 i Vestmarka
Kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Forlovere var Julius Eriksen og
Otto Eriksen Øverby.  Hun døde den 14 okt 1913 på Høgvold, Rud, Vestmarka,
Eidskog, Hedmark., 39 år gammel.  Hun ble gravlagt den 21 okt 1913 ved
Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Hun ble jordfestet 09.11
1913. Tilda ligger i samme grav som mannen Sigvart og sønnen Torvald.
Hun bodde i 1901 i Kulbliksetra, Kulblik, Eidskog, Hedmark; Hun
var også på Kulbliksetra da hun ble gift.  Hun bodde i 1905 i
Klanderudbråten, Klanderud, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Da sønnen
Sigurd Olai ble født, bodde de i Klanderudbråten.
Ole Sigvart Olsen Kulbliksæter ble født den 30 mar 1873 i
Langsrud, Rud, Eidskog, Hedmark.  Han døde den 11 jan 1943 69 år
gammel; Like før han døde ble han påkjørt utenfor Framhaldsskolen på
Skotterud. Han ble da fraktet inn i et klasserom, og satt på golvet,
støttet opp mot veggen, like ved kateteret. Han hadde trolig fått brudd
i benet/ene.  Han ble gravlagt ved Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog,
Hedmark; Han ligger i samme grav som hustruen Tilda og sønnen Torvald.
Han var skogsarbeider da de blir gift, og da datteren Margit
Othilie dør i 1905.  Han bodde i Kulbliksetra, Vestmarka,
Eidskog, Hedmark.  Han bodde i 1905 i Klanderudbråten, Vestmarka,
Eidskog, Hedmark.  Han var husmann da datteren Magna Oline
giftet seg i 1933.  Han var sagmester den 28 des 1935.
48   v.  Sagmester Emil Eriksen Øverby ble født den 21 jan 1876 i Øverby,
Klanderud, Eidskog, Hedmark.  Han ble døpt den 17 apr 1876 i
Eidskog Kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark.  Han giftet seg med  Brita
Johansdatter Bjørknes
, datter av Husmann Johan Kasper Larsen
Brautersetra og Mathilde Indiane Pedersdatter Brautersetra
, den 5 feb 1902 i Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.
Han døde den 19 jun 1911 i Granlund, Jerpset, Vestmarka, Eidskog,
Hedmark., 35 år gammel; Han døde av nyresykdom. Lege hadde vært tilkalt
under sykdommen.  Han ble gravlagt den 24 jun 1911 ved Vestmarka kirke,
Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Han ble jordfestet 02.07 1911.
Han bodde i Skillingmark, Värmland, Sverige; Datteren Hanna
Mathilde er født i Sverige.  Hans forandret navnet til Emil
Granlund.  Han bodde i 1905 i Granlund, Jerpset, Vestmarka,
Eidskog, Hedmark; Da dattern Borghild blir født, bor de i Granlund.
Han var sagmester.
Brita Johansdatter Bjørknes ble født i 1879 i Bjerknes, Nes,
Akershus.  Hun var samboer med  Sigvard (Syvart) Nilsen Vardåsen, sønn av
Nils Eriksson Fjeld og Maren Pedersdatter Klanderudplassen.
Hun døde den 11 sep 1969; Feil dødsår i bygdeboka.  Hun ble gravlagt ved Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.  Hun bodde i 1902 i Skillingmark, Värmland, Sverige;
Datteren Hanna Mathilde er født i Skillingmark.  Brita forandret navnet til Granlund.  Hun bodde i 1905 i Granlund, Jerpset, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Da datteren Borghild ble født, bodde de i Granlund.
49  vi.  Otto Eriksen Øverby ble født den 10 nov 1878 i Klanderud,
Vestmarka, Eidskog, Hedmark.  Han ble døpt den 30 mar 1879 i
Eidskog kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark.  Han giftet seg med  Minda Othilie
Stagnesstranda
, datter av Kristian Andersen Stagnes-Stranda
og Marthea Andersdatter Snesbølmoen, den 21 sep 1917.
Han døde den 11 sep 1928 49 år gammel.  Han ble gravlagt ved Vestmarka kirke,
Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Han ligger i samme grav som hustruen Minda
og sønnen Einar.
Han bodde i Øverby, Klanderud, Eidskog, Hedmark; Faren fikk
skyldelt Øverby i 1924. I 1926 da Erik Nilsen (faren) døde, gikk bruket
over til sønnen Otto Eriksen.
Minda Othilie Stagnesstranda ble født den 17 sep 1884 i
Stagnesstranda, Stagnes, Eidskog, Hedmark.  Hun ble døpt den 2
nov 1884.  Hun døde den 29 sep 1941 57 år gammel.  Hun ble gravlagt ved
Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Hun ligger i samme grav
som mannen Otto og sønnen Einar.  Hun ble konfirmert den 15 okt 1899 i
Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.  Hun bodde i Øverby,
Klanderud, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.
50 vii.  Julius Eriksen Øverby ble født den 23 sep 1881 i Øverby,
Vestmarka, Eidskog, Hedmark.  Han ble døpt den 5 mar 1882.
Han ble konfirmert den 10 okt 1897 i Vestmarka kirke, Vestmarka,
Eidskog, Hedmark.
51 viii. Sigvart Øverby ble født den 16 okt 1884.  Han døde den 19 jan
1888 3 år gammel.

52  ix.  Oline Eriksdatter Øverby ble født den 24 okt 1887 i Øverby,
Vestmarka, Eidskog, Hedmark.  Hun ble døpt den 15 jan 1888.  Hun
giftet seg med  Kasper Kristiansen Bråthen, sønn av Kristian Mortensen
Nygård og Andrine Hansdatter Fisketjernsmoen, den 29
mar 1913 i Vestmarka, Eidskog, Hedmark; De hadde fosterdattera Inga
Konstanse Syversdatter Kulblikneset.
De brukte Bråthen som slektsnavn. (Står det på gravstøttene).  Hun døde den
23 jul 1955 67 år gammel.  Hun ble gravlagt ved Vestmarka kirke, Vestmarka,
Eidskog, Hedmark; Hun ligger i samme grav som mannen Kasper.
Hun bodde i 1903 i Øverby, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.  Hun
ble konfirmert den 11 okt 1903 i Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog,
Hedmark.  Hun bodde i Hovelbråten, Kråkfoss, Eidskog, Hedmark.
Kasper Kristiansen Bråthen ble født den 16 jun 1873 i Nygård,
Bolstad, Setskogen, Høland, Akershus.  Han ble døpt den 14 sep
1873 i Setskog, Høland, Akershus.  Han døde den 20 nov 1935 62 år
gammel.  Han ble gravlagt ved Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark;
Han ligger i samme grav som hustruen Oline.  Han bodde i
Hovelbråten, Kråkfoss, Eidskog, Hedmark.Posted in Min mormor på hennes mors side., Min mormors mormors slekt, Min mors slekt. | 2 Comments »