Slektsforskning

Disse sidene handler om min slektsforskning.

Archive for the ‘Min mormor på hennes farsside.’ Category

Hans Nilsen Kulblikneset/Stangnessetra

Posted by Bjørn Gunnar Lindalen den 07/13/2008

Min mormor Magna Hansdatter Sæter sine foreldre, var Hans Nilsen Kulblikneset og Sofie Torsdatter Sørli.

Hans Nilsen Kulblikneset ble født den 19 jun 1853 på Kulblik, Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark.  Han ble døpt den 31 jul 1853 i Midtskow Annexkirke (Eidskog kirke), Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark; Faddere var begge foreldrene, Ole Embretsen ibid., Hans Olsen Harstad, pigen Maren Bergersdatter Rudsv(?).  Han ble koppervaksinert den 29 sep 1854. Hans ble konfirmert den 10 okt 1869 i Eidskog kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark.

Sø-Sætra.

Den fine beliggenheten til Stagnessetra i øst enden av Harstadsjøen med sol hele dagen, må ha vært et flott sted for en seter. Dette gjorde igjen et det tidlig ble fast bosetting der. Den først brukeren som bygdeboka nevner, bodde der en tid i 1790-åra. Fra 1854 ble Stagnessetra delt i to, Sø-Setra og  Nord-Setra.

Hans Nilsen kjøpte Sø-Setra i 1887 for 1.880,- kr av jernbanearbeider Hans Bergersen. Men han hadde bodd der lenge før. Sønnen Nils Thomas ble født der i 1880. Da var Hans Nilsen og Sofie Torsdatter innerster der. Hans Nilsen har vel brukt Sø-Sætra en del år før han bestemte seg for å kjøpe garden Sø-Setra besto i 1982 (da bygdeboka utkom) av 24 mål dyrket og 50 mål skog. Dyreholdet til rundt 1960 var 1 hest, 3 kuer og 2 griser.
Våningshuset som brant på 1980-tallet, var bygd i 1911, og senere påbygd. Fjøs og låve ble bygd i 1922. Det var tømmer fra den gamle låven som Nils Herman Jansson og Magna Hansdatter Sæter satte opp huset i Bjørkli av. Bua er gammel.

Ved folketellingen i 1900 bodde Sofies eldre og ugifte søster Marthe sammen med dem i Sø-Setra. Hun er da fattigunderstøttet. I begynnelsen var våningshuset grått. Første etasje var bra, men annen etasje var omtrent som den i Bjørkli. På 1920-tallet gjorde sønnen Olaf i stand annen etasje for Sverre og Karen Sæther. De bodde der en stund. Gina «Rakkalbakka» (uttales med tykk L (Råkaldbakken)) bodde også der. En stund bodde hun også i kjellerbua. Det var ikke en jordkjeller, men et lite hus/bygning, som hadde en lem i golvet, ned til kjelleren. Hun bodde da oppe i bygningen. Dette var vel i sommerhalvåret. Senere flyttet hun inn i annen etasje i Sø-Sætra. Dette var før min mor (f. 1928) hadde begynt på skolen. Gina var født 1867. Hun var da i slutten av 60-årene, og hadde vært enke siden 1913.  Gina var sikkert arbeidsufør, for hun fikk penger fra «fattigkassa». Da toget kom tøffende (på Paradisbanen/Vestmarkasporet), så syntes hun det sa «fattigkassa, fattigkassa, tut, tuut». Det kom tøffende rundt svingen ved Lia, og så tutet toget.

I 1910 ble Tangevika skyldelt fra Klanderud og solgt på auksjon til Hans Nilsen for kr. 300,-. Tangevika er nå et jorde i Sø-Sætra.

De hadde «sluffe» i Sø-Setra. De brukte hest og kjerre på jordene.

Hans fikk sønnen Emil Martinius med «Pigen» Sigri Torsdatter den 18 nov 1873. Hun var 30 år da Emil ble døpt 15. mars 1874, og Hans 20!!! Det er litt uvanelig med så skjev aldersforskjell den veien.

Hans hentet hun som ble hans livsledsager fra en plass litt opp i åsen for Sø-Sætra. Hun var yngste datter i Sørli, og het Sofie Torsdatter. Kanskje han hadde oppdaget hvor bra Sø-Sætra var på sine frierferder til Sørli? Hans og Sofie ble gift 3. januar 1880 i Eidskog kirke. Forlovere var gårdbruker Anders T. Stagnessætren (Fra Nordsætra) og gårdbruker Erik Nilsen Øverby (Han bodde på naboplassen Øverby). Tillysing dagene var 3. og 4. desember og 1. juledag året før.
Ved  folketellingen 1900 blir han kalt «Tømmermand Gaardbr. Selvejer.»  Hans Nilsen var skogfullmektig hos Nilsson på Stagnes. Olof Nilsson var ordfører fra 15.11 1915, til 31.12 1916.  Hans Nilsen var ofte i Oslo. Det var han som hentet Sverre Sæther i Oslo. Hans var også byggmester. Han bygde det første sykehjemmet i  Eidskog på Skotterud. Det ble innviet den 8. mars 1910, men er nå revet.

Alle «storfolka» på Vestmarka vanket i Sø-Sætra frem til 1930-tallet. En av dem var Karelius A. Rambøl. Han var poståpner på Vestmarka 1903 til 1930. En periode var han også ordfører for Venstre i 1910.  Hans Nilsen Stagnessætra døde den 2 jan 1926 72 år gammel.  Han ble begravet ved Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Han ligger i samme grav som hustruen Sofie, barna Emma og Olaf, barnebarnet Hans Peder, og oldebarnet Hans Olaf.

På bildet til venstre ser vi foran fra venstre: Ole Vestli, gift med Ragna Bakken som står bak ham. De reiste til USA. Så Hans Nilsen Stangnessetra. Bak fra venstre: Ragna Bakken, Brede Vestli, Alf Vestli, Oliver Refset og Karen Hansdatter Stangnessetra. De to sistnevnte reiste også til USA.

Hans Nilsen sine barn. Først sønnen med Sigri Torsdatter;

A.  Emil Martinius Hansen Sæter ble født den 18 nov 1873 på Kulblikneset, Kulblik, Eidskog, Hedmark. Han døde den 9 aug 1926 52 år gammelav sukkersyke.

Resten er Sofie Torsdatter Sørli mor til:

B.  Nils Thomas Hansen Sæther ble født den 21 nov 1880 i Stagnessætra, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Feil dato i bygdeboka. Han døde den 27 jan 1956 75 år gammel.

C.  Emma Hansdatter Sæther ble født den 26 nov 1882 i Stagnessætra, Vestmarka, Eidskog, Hedmark. Hun døde den 30 nov 1899 i Harstadsjøen, Vestmarka, Eidskog, Hedmark, 17 år gammel; Hun og broren Olaf druknet i Harstadsjøen.

D.  Olaf Hansen Sæther ble født den 7 mar 1885 i Stagnessetra, Vestmarka, Eidskog, Hedmark. Han døde den 30 nov 1899 i Harstadsjøen, Vestmarka, Eidskog, Hedmark., 14 år gammel; Han og søsteren Emma druknet.

E.  Laurits Hansen Sæter ble født den 6 jun 1887 i Stagnessetra, Vestmarka, Eidskog, Hedmark. Han døde den 21 aug 1948 61 år gammel.

F.  Sven Hakon Sæther ble født den 21 feb 1889 i Sø-Sætra, Stagnessetra, Vestmarka, Eidskog, Hedmark. Han døde i 1962.

G.  Karen Hansdatter Sæther ble født den 15 jul 1891 i Sø-Sætra, Stagnessetra, Vestmarka, Eidskog, Hedmark. Hun døde før 20 apr 1928 i Minneapolise, Hennepin, Minnesota, USA; Hun døde av Gallestein,var
syk i seks uker, og lå hjemme i to.

H.  Paul Hansen Sæther ble født den 18 des 1894 i Sø-Sætra, Vestmarka, Eidskog, Hedmark. Han døde den 22 sep 1918 23 år gammel; Han døde ugift av lungebetennelse, muligens på Rikshospitalet, i følge klokkerboken. Det er blitt sagt at han døde av å ha fått stomp i halsen. Det er i alle fall ikke den offisielle dødsårsaken. Men det kan ha vært spanskesyken. Den herjet i hele den siviliserte verden 1918-1920. At den var veldig ondartet skyldtes først og fremst komplikasjonene. Særlig var lungebetennelse hyppig, og det var ofte unge mennesker som døde.

I.  Magna Hansdatter ble født den 3 feb 1897 i Sø-Sætra, Stagnessetra, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.  Hun døde den 16 nov 1897.

J.  Magna Hansdatter Sæter ble født den 2 mar 1899 i Sø-Setra under Stagnes, Vestmarka, Eidskog, Hedmark. Hun døde den 18 apr 1982 i Sandvika, Bærum, Akershus, 83 år gammel.

K.  Olaf Sæther ble født den 11 jan 1902 i Sø-Sætra, Stagnesetra, Vestmarka, Eidskog, Hedmark. Han døde den 8 jan 1969 66 år gammel.

Posted in Min mormor på hennes farsside., Min mors slekt. | 2 Comments »