Slektsforskning

Disse sidene handler om min slektsforskning.

Archive for the ‘Løten’ Category

Karl Olsen Kverneng sin familie

Posted by Bjørn Gunnar Lindalen den 11/30/2008

1. Karl Olsen1 Kverneng (272) ble født den 23 des 1863 i Åmot, Hedmark., Hedmark; I folketellinga står det at han er født i Åmot, men i klokkerboka står det at han var født på Enge. Han ble døpt den 28 feb 1864 i Løten, Hedmark; Faddere var: Christofer Haagensen Thorshoug, Ole Haagensen Tourshoug, Oluf  Christiansen, Anne Bjærke, Siri Larsdatter Sagobakken og Rangdi Olsdatter Enge.

Han giftet seg med Syrine Olsdatter Riseng (785), datter av Ole Christoffersen Berger (18261) og Inger Halvorsdatter Trætteberg (18260), den 25 nov 1892 i Løten Kirke, Løten, Hedmark; Det ble lyst for dem 10.10 – 28.10 og 30.10 1892.

De fikk et dødfødt pikebarn den 03.12 1893. Under anmerkninger i klokkerboken, står det: Annmeldt av jordmoder Helene Jo….. og faddere 18.12 1893.
Han giftet seg med Anne Jensdatter Lindholt (289), datter av Jens Mikkelsen Lindholt (291) og Agnethe Olsdatter Kvernbakken (271), den 26 mar 1900 i Løten Kirke, Løten, Hedmark. Han døde den 11 okt 1956 92 år gammel. Han ble gravlagt den 19 okt 1956 ved Løten kirke, Løten, Hedmark.
Han var bosatt på Nordset, Løten, Hedmark den 25 nov 1892; Da han giftet seg med Syrine, ble han kalt
«pladsbruker» på Nordset. Han bodde også der da de fikk den dødfødte datteren. Men da blir han han kalt «gm.»
Ved folketellingen i 1900 sto han oppført som gårdbruker og selveier på Kverneng. Han var også sagmester i årene mellom 1899 og 1912. Før han begynte med sagbruk, drev han med lasskjøring . I 1903 søkte Karl Kverneng almeningstyre om bidrag til istandsettelse av saga. Dette ble først avslått, men senere likevel innvilget på betingelse av at innbyggerne i denne del av bygda skulle få skåret det de trengte her.

For de bruksberettigede i Nordbygda lå Ebrusaga ikke særlig lettvint til. En skal i den sammenheng huske på at vegen Ebru – Sagåbakken er av nyere dato.

Noe restaurering av saga i Kvernengen ble likevel ikke aktuelt. Styret besluttet istedet (27.08 1904) å bygge ny dampsag ved Brevold. Som kompensasjon ble KARL KVERNENG og hans bror Otto, som begge hadde lang
erfaring, tilsatt som SAGMESTERE ved Ebru og Fura sager. Det var et valg almeningstyret ikke kom til å angre på. Brødrene KVERNENG var ualminnelig dyktig folk.

I 1905 var fura sag, som den ble døpt, klar til drift i 1900. Karl og Anne Jensdatter Lindholt (289) var bosatt den 3 nov 1900 i Kverneng, Løten, Hedmark; Sammen med familien bodde faren til Karl, Ole. Han var
føderådsmann. Otto Kverneng(en) og Martin Ebro bodde der også. Sistnevnte hadde «Alm. Gaardsarbeide» som yrke.  Litt etter at Karl og Anne ble gift, flyttet de til Ebru, som var hjemstedet til Anne.
Etter å ha bodd på Ebru en kort tid, flytet de til Østgård.
Karl og Anne Jensdatter Lindholt (289) flyttet til Tobæk, Løten, Hedmark; Det var Anne som ville flytte til Tobæk. Hun syntes det var så romantisk der. Da fikk de ikke snudd henne. Plassen er trolig ryddet i 2.
halvdel av 1700 -årene. Noe senere ble plassen Sandbakken ryddet. Tobæk og Sandbakken, G.nr.189, b.nr. 1, tidligere matr. nr. 211, 1. nr. 240.

Mellom 1913 og 1916 bodde de i Dammen, Oppegård, Løten, Hedmark; Karl Kverneng kjøpte Dammen i 1913 av Ole O. Dammen. I 1916 solgte han den til Karl Jonsen fra Romedal.
Da familien bodde i Dammen, bodde det en gammel gubbe i ei lita stue der. Det hendte at det var flom i elva/bekken der. En morgen våknet gubben av at det dunket i senga. Da var det flom og treskoene hans som slo i sengebunnen. Oskar, bror til Oline fisket ut igjennom kammersvinduet.
Karl brukte å synge en salme når dyra skulle på setra. (Det er mulig det var da de bodde i Dammen.) «Sørg o kjære Fader. Jeg vil ikke sørge.».

Syrine Olsdatter Riseng (785) ble født den 27 jun 1862 på Langset, Løten, Hedmark. Hun døde den 7 des 1893 31 år gammel; Hun døde noen dager etter at hun hadde fått det dødfødte barnet.
Barn av Karl Olsen1 Kverneng (272) og Syrine Olsdatter Riseng (785) var:
2 i. (–?–)2 Karlsdatter (22492) ble født den 3 des 1893 på Nordset, Løten, Hedmark; Hun var dødfødt. «anm. af jordmoder Helene Johnsen. og faderen 18.12 1893
Anne Jensdatter Lindholt (289) ble født den 10 mai 1880 i Vivelstad, Åmot, Hedmark. Hun døde i 1956. Anne kom til Kverneng som stuepike. Det var der hun traff Karl.
Hun blir kalt  «gaardmandskone» i Kverneng, Løten, Hedmark ved folketellingen 1900 den 3 nov 1900.
Barn av Karl Olsen Kverneng (272) og Anne Jensdatter Lindholt (289) var:
3 i. Oline Amalie Karlsdatter Kverneng (min bestemor) (273) ble født den 21 sep 1900 i Kvernengen, Enge nordre, Løten, Hedmark. Hun ble døpt den 14 okt 1900 i Løten kirke, Løten, Hedmark; Faddere var banevogter Kristian Stolp og kone, gbr. Mekkel H. Sagaabakken, Otto og Ollava Olsen Kvernengen. Hun giftet seg med Oskar Jørgensen (483), sønn av Jørgen Antonsen (51) og Agnethe Olsdatter (340), den 10 nov 1921 i Løten kirke, Løten, Hedmark; Lysningen hadde vært 20. oktober. Hun døde den 28 okt 1974 på Kongsvinger Sykehus, Kongsvinger, Hedmark, 74 år gammel. Hun ble gravlagt den 2 nov 1974 ved Magnor Kapell, Magnor, Eidskog, Hedmark.
Hun var bosatt mellom 1913 og 1916 i Dammen, Oppegård, Løten, Hedmark. Hun ble konfirmert den 21 sep 1915 i Løten kirke, Løten, Hedmark. Hun var budeie ved vielsen. Før hun ble gift, hadde hun vært tjenestejente et sted hvor de skulle passe på en ku som skulle kalve. De hadde tatt med seg kaffe på en termos. Men når de tømte av termosen, kom det samtidig brunt rustvann fra det yttre rommet. De ble dårlige av å drikke dette.

Oline og Oskar bodde i annen etasje hos Jørgen og Agnete på Tobæk, Løten, Hedmark da Oskar var i militære. Oline var med i onnene hos Sæther’n på Magnor. Det var trolig før sønnen Gunnar (min far) ble født.

Oskar Jørgensen (483) ble født den 23 jul 1900 på Hanssveen, Sagåbakken, Løten, Hedmark. Han ble døpt
den 11 nov 1900 i Løten kirke, Løten, Hedmark; Faddere var: Selveier Sigvart O. Rø og kone, arb. Jørgen Olsen, Anders ?olsen Smestad og ?yre P. Stenberg. Han døde den 18 jun 1982 på Eidskog Alders og Sykehjem, Skotterud, Eidskog, Hedmark, 81 år gammel;

4 ii. Oskar Johan Karlsen Kverneng (687) ble født den 12 jul 1902 i Kvernengen, Enge nordre, Løten, Hedmark. Han ble døpt den 3 aug 1902 i Løten kirke, Løten, Hedmark; Faddere var ug. arb. Otto O. Kvernengen, Olaf Ols., Ole J. Lindholt, enke Julie Syvers. Vesterengen og frk.(?) Berte Enge. Han giftet seg med Mary (–?–) (696).
Han var gårdbruker på Tobæk, Løten, Hedmark. Han overtok eiendommen etter faren. Men han solgte den etter noen år i 1953
5 iii. Kristine Kverneng (688) ble født den 17 jul 1911 i Kvernengen, Løten, Hedmark. Hun giftet seg med Birger/Berger Johansen (695). Hun døde den 27 jan 1986 74 år gammel.
Birger/Berger Johansen (695) ble født den 22 sep 1909 i Buysveen. Han døde den 26 jul 1983 73 år gammel. Han var først valfanger. Senere ble han snekker.
6 iv. Arnfinn Kverneng (689) ble født den 11 des 1912 på Tobæk, Løten, Hedmark. Han giftet seg med Oddveig Åsvestad (694), datter av Kristian Olsen Åsvestad (21392) og Anna Oline Andersdatter Ljøstad (21393). Han døde den 26 feb 1999 86 år gammel.
Han var verkstedarbeider.
Oddveig Åsvestad (694) ble født den 4 jun 1926 i Vang, Hedmark. Hun var bosatt i 2001 iLøten, Hedmark.
7 v. Torolv Kverneng (690) ble født den 2 mar 1915 på Tobæk, Løten, Hedmark. Han giftet seg med Aslaug Nyjordet (693). Han døde den 15 des 1979 64 år gammel. Han ble gravlagt ved Vang kirkegård, Vang, Hedmark.
Han var verkstedarbeider.
Aslaug Nyjordet (693) ble født den 22 mar 1919. Hun døde den 30 aug 1977 58 år gammel. Hun ble gravlagt ved Vang kirkegård, Vang, Hedmark.
8 vi. Jørgen Kverneng (691) ble født den 28 feb 1917 på Tobæk, Løten, Hedmark. Han giftet seg med Emma Jorunn Slåtten (692), datter av Even Evensen (36730). Han døde den 12 jan 1993 75 år gammel. Han ble gravlagt den 19 jan 1993 ved Løten kirke, Løten, Hedmark.
Emma Jorunn Slåtten (692) ble født den 3 jan 1913. Hun døde den 5 jul 1963 50 år gammel.

Posted in Løten, Min far på hans mors side., Min fars aner. | Merket med: , , | Leave a Comment »

Tålesen-sleker i Løten og Romedal på Hedemarken.

Posted by Bjørn Gunnar Lindalen den 06/14/2008

Min farfar, Oskar Jørgensen, var av Tålesen-slekta, ble min far fortalt i hans barndom. Jeg har funnet Tåle-navnet på Oskar Jørgensen, sin far, Jørgen Antonsen. Tåle navnet finnes både på hans mors- og fars-side. Jørgen Antosen sin farfar, Lars Tollesen (Tålesen), var født 1796 i Bergstuen i Romedal. Foreldrene var Taale Andersen og Lisbet Larsdatter. Ved folketellingen 01.02 1801 bor familien på en plass under Harstad i Romedal. Taales alder er satt til 29 år, og Lisbet 32 år.

Navnet Tåle blir skrevet på forskjellige måter: Taale, Tole og Tollef.

To generasjoner etter Taale Andersen og Lisbet Larsdatter:

1. Taale Andersen (8410) ble født cirka 1772; 29 år i 1801. Han giftet seg med Lisbet Larsdatter (8411); Det var deres første ekteskap.
Han var også kjent som Taale Andersen Haarstad (8410). Taale og Lisbet Larsdatter (8411) bodde den 1 jan 1792 i Jensbergstuen, Romedal, Hedmark. Han og Lisbet Larsdatter (8411) bodde den 20 mar 1796 i Bergstuen, Romedal, Hedmark. Han var trolig soldat da sønnen Tollef/Tåle ble døpt i 1796. «Under Det Leuthenske Infantarie«, står det etter navnet hans. Den 20 mar 1796 var han også kjent som Tollef Andersen Bergstuen (8410). Taale og Lisbet Larsdatter (8411) bodde den 10 jan 1799 i Harstadst., Harstad, Romedal, Hedmark. Han var soldat «Af Det Leut. Cavalleri» da sønnen Johannes ble døpt den 10 jan 1799. Han var ”gevorben soldat og bruker jord” i 1801. Han bodde i 1801 på Harstad, Romedal, Hedmark; De bodde på en gård under Harstad i Romedal i 1801. Han og Lisbet Larsdatter (8411) bodde i 1802 i Hornstuen, Romedal, Hedmark. Taale og Lisbet Larsdatter (8411) bodde i 1805 i Løkenstuen, Romedal, Hedmark. Han og Lisbet Larsdatter (8411) bodde i 1808 i Bekkestuen, Romedal, Hedmark.
Lisbet Larsdatter (8411) ble født cirka 1769; 32 år i 1801. Hun bodde i 1801 på Harstad, Romedal, Hedmark.
Kjente barn av Taale Andersen (8410) og Lisbet Larsdatter (8411) var:
2 i. Anders Taalesen (8412) ble født i 1791 i Jensbergstuen, Romedal, Hedmark; Han ble døpt 01.01 1792. Da er han trolig født i desember 1791. Han ble døpt den 1 jan 1792 i Romedal, Hedmark; Faddere var Christopher Olsen Jensberg, Klokker Lars, Ole Simensen Jensberg, Inger Jonsdotter Jensberg, Kari Olsdotter Østebye.
Han bodde den 1 jan 1792 i Jensbergstuen, Romedal, Hedmark. Han bodde i 1801 på Harstad, Romedal, Hedmark.
+ 3 ii. Lars Tollesen (532) ble født i 1796 i Bergstuen, Romedal, Hedmark. Han giftet seg med Anne Monsdatter (21931), datter av Gevorben soldat Mons Gulbrandsen Harstad Eijer (22057) og Pernille Andersdatter Harstadstuen (22056), den 13 jun 1821 i Romedal kirke, Romedal, Hedmark. Han giftet seg senere med Anne Olsdatter (20607), datter av Ole Andersen (20604) og Sofie Chrestensdatter (20605).
4 iii. Johannes Taalesen (8413) ble født i 1799 i Harstadst., Romedal, Hedmark. Han ble døpt den 10 jan 1799 i Romedal, Hedmark; Faddere var Johans Tollefsen Harstad, Ole Olsen Løchen, Mari Olsdotter Harstad, Marthe Jensdotter Løchen. Han giftet seg med Oliv Johnsdatter (22000), datter av Johan Andersen (58585), den 9 jun 1835 i Romedal kirke, Romedal, Hedmark.
Han var også kjent som Johannes Taalesen Harstadstuen (8413). Han bodde i 1801 på Harstad, Romedal, Hedmark.
Oliv Johnsdatter (22000) ble født cirka 1798; Hun var 37 år ved vielsen.
5 iv. Gulbrand Taalesen (22001) ble født i 1802. Han ble døpt den 4 jul 1802 i Romedal kirke, Romedal, Hedmark.
6 v. Ingeborg Taalesdatter (22003) ble født i 1805. Hun ble døpt den 10 feb 1805 i Romedal kirke, Romedal, Hedmark.
7 vi. Taalina Taalesdatter (22004) ble født den 10 jan 1808. Hun ble døpt den 17 jan 1808 i Romedal kirke, Romedal, Hedmark.
8 vii. Ole Taalesen (22002) ble født i 1811. Han ble døpt den 3 feb 1811 i Romedal kirke, Romedal, Hedmark.

3. Lars Tollesen (532) (Taale1 Andersen) ble født i 1796 i Bergstuen, Romedal, Hedmark. Han ble døpt den 20 mar 1796 i Romedal, Hedmark; Faddere var Anders Nielsen Slagsvold, Anders Olsen Slagsvold, Kari Jonsdotter Slagsvold, Anne Pedersdotter Slagsvold. Han giftet seg med Anne Monsdatter (21931), datter av Gevorben soldat Mons Gulbrandsen Harstad Eijer (22057) og Pernille Andersdatter Harstadstuen (22056), den 13 jun 1821 i Romedal kirke, Romedal, Hedmark. Han giftet seg senere med Anne Olsdatter (20607), datter av Ole Andersen (20604) og Sofie Chrestensdatter (20605).
Han var også kjent som Lars Taalesen Slagsvold (532). Han bodde i 1801 på Harstad, Romedal, Hedmark. Han bodde i 1865 i Findstadsveeeie, Finstad, Løten, Hedmark. Han var husmand med jord den 31 des 1865 i Findstadsveeeie, Finstad, Løten, Hedmark.
Anne Monsdatter (21931) ble født i 1798 i Harstadstuen, Harstad, Romedal, Hedmark. Hun ble døpt den 8 sep 1798 i Romedal kirke, Romedal, Hedmark; Faddere var Lars …… ….. Pederse.. frenning, Anne Pedersd: Slagsvo.. Marthe Bentsd: Harstad…., Johanne Erichd: Slagsvold. Hun bodde den 1 feb 1801 i Westerbrynd, Romedal, Hedmark.
Kjente barn av Lars Tollesen (532) og Anne Monsdatter (21931) var:
9 i. Ole Larsen Thofsrud-eie (21999) ble født i 1823 i Slagsvoldeie, Romedal, Hedmark. Han ble døpt den 3 des 1823 i Romedal kirke, Romedal, Hedmark. Han giftet seg med Johanne Andreasdatter Rhøneeie (22006), datter av Andreas Gundersen Doxrud (22007) og Sidsel Johnsdatter Rogstad (22008), den 26 des 1848 i Løten kirke, Løten, Hedmark.
Ole og Johanne Andreasdatter Rhøneeie (22006) bodde den 31 des 1865 i Klæpemoen, Klæpa, Løten, Hedmark. Han var ”Husmann med jord” ved folketellingen 1865 den 31 des 1865 i Klæpemoen, Klæpa, Løten, Hedmark.
Johanne Andreasdatter Rhøneeie (22006) ble født den 14 apr 1831 i Gryllingeie, Grylling, Løten, Hedmark. Hun ble døpt den 16 okt 1831 Løten kirke, Løten, Hedmark; Faddere var Ole Torkildsen Doxrud og konen Berthe Olsdatter Doxrud, Lars Gulbrandsen Grylling, Bendix Johnsen Ibidem. Hun døde den 21 aug 1896 i Klæpeneie, Klæpa, Løten, Hedmark., 65 år gammel. Hun ble gravlagt den 29 aug 1896 ved Løten kirkegård, Løten, Hedmark.
10 ii. Toline Larsdatter Storfinstadeie (22009) ble født den 2 jul 1826 i Storfinnstadeie, Løten, Hedmark. Hun ble døpt den 30 jul 1826 i Løten kirke, Løten, Hedmark; Faddere var Knud Findstads. og H., Johan Taalesen Klæpaeie(?) Anne H…..?, Ole Tran.
Hun bodde før 1847 i Finnstadeie, Løten, Hedmark; Hun er meldt utflyttet til Vang fra Finnstadeie i 1850, men med opplysning om at hun flyttet for 3 år siden.
11 iii. Husmand Anton Larsen (458) ble født den 2 aug 1829 i Finstadeie, Finstad, Løten, Hedmark. Han ble døpt den 6 sep 1829 i Løten kirke, Løten, Hedmark; Faddere var Knud Haagensen Finstadsveen og hustru(?), Lars Larsen Trosthol, Anne Larsdatter ibidem, Anders Engebretsen Finstadeie. Han giftet seg med Berte Johannesdatter Storfinstadeie (6), datter av Johan Taalesen (534) og Inger Pedersdatter (535), den 11 nov 1855 Løten kirke, Løten, Hedmark.
Han bodde den 31 des 1865 i Trostoleie, Løten, Hedmark. Han var «husmand» den 31 des 1865 i Trostholeie, Løten, Hedmark.
Berte Johannesdatter Storfinstadeie (6) ble født den 26 sep 1832 på Husum, Løten, Hedmark. Hun ble døpt den 27 jan 1833 i Løten kirke, Løten, Hedmark. Hun bodde i 1865 på Trostoleie, Løten, Hedmark.
12 iv. Lucas Larsen (22010) ble født den 3 aug 1832. Han døde den 2 jul 1843 10 år gammel.
13 v. Johan Larsen Tangeneseie (22011) ble født den 11 des 1835 i Løten, Hedmark. Han giftet seg med Eline Larsdatter Tangeneseie (22016) den 28 des 1859 i Løten kirke, Løten, Hedmark.
Johan og Eline Larsdatter Tangeneseie (22016) bodde den 31 des 1865 i Tangeneseie, Løten, Hedmark. Han var «Husmand med Jord» den 31 des 1865 i Tangeneseie, Løten, Hedmark.
Eline Larsdatter Tangeneseie (22016) ble født i 1835 i Løten, Hedmark.
14 vi. Syverin Larsen Norderhaug (21997) ble født den 6 jul 1840 i Storfinnstadeie, Storfinnstad, Løten, Hedmark. Han ble døpt den 26 jul 1840 i Løten kirke, Løten, Hedmark. Han giftet seg med Karen Andersdatter Tokstadeie (21996), datter av Anders Henriksen (56672) og Sille Andersdatter Skårholen (56673), den 14 jul 1864 i Løten kirke, Løten, Hedmark. Han døde den 2 jul 1914 på Løten Sykehjem, Løten, Hedmark., 73 år gammel; Han døde trolig av kolbrand. Han ble gravlagt den 8 jul 1914 ved Løten kirkegård, Løten, Hedmark; Han ble jordfestet samme dag.
Han var også kjent som Syverin Larsen Storfinstadeie (21997). Han var husmann med jord ved folketellingen 1865 på Storfinnstadeie, Storfinnstad, Løten, Hedmark. Syverin og Karen Andersdatter Tokstadeie (21996) bodde den 31 des 1865 på Storfinnstadeie, Storfinnstad, Løten, Hedmark. Han var forpakter før 2 jul 1914 Stenberg, Løten, Hedmark.
Karen Andersdatter Tokstadeie (21996) ble født den 24 des 1839 i Tokstadeie, Stange, Hedmark. Hun ble døpt den 16 feb 1840 i Ottestad kirke, Stange, Hedmark. Karen og hennes mann Syverin har en «sønn» (det står deres sønn) boende hos seg i 1865 med navn Syvard Jørgensen. Med det farsnavnet, kan han ikke være Syverins sønn, men en med navn Jørgen. Hun ble konfirmert den 8 okt 1854 i Løten kirke, Løten, Hedmark; Attest er utstet av presten i Stange 24. mars 1854. I attesten står det at Karen er \»Uægte barn af pige Sille Andersdatter Tokstad-eie og ungkarl Anders Henriksen Tømte-eie\.»

Anne Olsdatter (20607) ble født i 1797 Romedal. Hun bodde i 1865 i Findstadsveeeie, Finstad, Løten, Hedmark.
Det var ingen kjente barn etter Lars Tollesen (532) og Anne Olsdatter (20607).

Kirkebøkene for Romedal har brunnet. Derfor kommer jeg ikke bakover på Taale Andersen og Lisbet Larsdatter.

Posted in Løten, Min fars aner., Romedal | Merket med: , , | 4 Comments »