Slektsforskning

Disse sidene handler om min slektsforskning.

Min mormor Magna Hansdatter Sæters farfar, Nils Larsen Tønnes

Posted by Bjørn Gunnar Lindalen den 09/29/2008

1. Nils Larsen Tønnes ble født den 10 mar 1815 i Kulblikbråten (Tønnes), Kulblik, Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark. Han ble døpt den 24 mar 1815 i Midtskow Annexkirke, Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark. Han giftet seg med Eli Olsdatter Tobølbråten, datter av Ole Mathisen Tobølbråten og Eli Kristiansdatter Tobøl-Rasta, den 26 des 1835 i Midskoug Annexkirke, Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark. Han døde den 4 mar 1899 Stagnessetra, Vestmarka, Eidskog, Hedmark., 83 år gammel; Han døde som føderådmann i Stagnessetra, trolig hos sønnen Hans. Han ble gravlagt den 11 mar 1899 ved Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Han ble jordfestet samme dag.

Han var også kjent som Nils Larsen Kulblikbraaten. Han ble konfirmert den 20 okt 1833 i Midtskow Annexkirke, Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark. Han bodde cirka 1870 i Kulblikneset, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Ved kjøpet av Kulblik i 1842 sto Nils Larsen for 1/6 av kjøpesummen. Dette ble bnr. 10. I 1850 solgte Nils halve Tønnes for 111 spd. til broren Hans. Dette ble bnr. 11.

I Eidskog b.b. I side 190 står det følgende: «Rundt 1870 flyttet Nils til KULBLIKSETRA». (Kan det være KULBLIKNESET det menes? ) I 1871 overlot han 1/3 av sine eiendommer til broren, deriblant Ner-Tønnes. Denne delen ble i 1876 skylddelt som bnr. 12. Resten gikk inn i Kulblikneset og en del ble solgt som skog, bnr. 11.

Nils Larsen Tønnes flyttet til Kulblikneset etterat han solgte det meste av det han eide til broren Hans Larsen.

Kulblikneset ble skyldelt fra Kulblik i 1898 fra følgende eiere: Ole Syversen m. 4/11, Ludvig Syversen m. 1/11, Karelius Syversen m. 2/11, Nils Larsen m. 1/11, Hans Larsen Jerpset m. 1/11, og Lars Hansen m. 1/11.

Nils Larsen var gårdbruker og «Fabrikkeier».; I 1875 var dyreholdet 1 hest, 3 kuer, 2 kalver og 8 sauer. Utsæden var 1/8 tn. hvete, 1/4 tn. rug, 1/4 tn. bygg, 1 tn. havre og 3 tn. poteter.

I siste kvartsekel av 1800-tallet drev Nils Larsen krittpipefabrikk i Kulblikneset. Ovnen sto nede i jordet. I boken «Hedemarken Amt» fra 1902 kan vi lese følgende: Krittpipetilverking på Klanderud og på Magnor. Leiren kom fra Belgia. Markedet var vesentlig Finnland.

Eli Olsdatter Tobølbråten ble født i 1812 i Tobølbråten, Tobøl, Eidskog, Vinger, Hedmark; Født i Bentson under Taugbøl, står det da hun dør, men det må være feil. Det står Tobølbråten da hun blir døpt, og ved konfirmasjonen. Hun ble døpt den 5 jul 1812 i Midtskow Annexkirke, Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark. Hun døde den 22 okt 1898 i Stagnessetra, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Hun og mannen var trolig hos sønnen Hans da hun døde. Hun ble gravlagt den 29 okt 1898 ved Vestmarka Kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Hun ble jordfestet 06.11 1898. Hun ble konfirmert den 25 okt 1829 i Midskoug Annexkirke, Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark.

Kjente barn av Nils Larsen Tønnes og Eli Olsdatter Tobølbråten var:

2 i. Anne Nilsdatter ble født den 26 jun 1835 i Kulblikbråten (Tønnes), Vestmarka. Anne ble født før foreldrene giftet seg, men Nils Larsen er ført som far. Hun ble døpt den 19. juli 1835 i Midtskog Annekskirke, Matrand. Hun døde den 4 aug 1841 i Kulblikbraaten (Tønnes), Kulblik, Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark., 6 år gammel; Hun ble gravlagt den 10 aug 1841 ved Midtskog Annekskirke, Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark.

3 ii. Lars Nilsen Kulblik ble født den 19 mai 1839 i Kulblikbråten (Tønnes), Kulblik, Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark. Han ble døpt den 16 jun 1839 Midtskow Annexkirke, Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark; Faddere var Hans Olsen …?.. og hustru, Hans Larsen Kulblikbraaten, Isak Gulbrandsen Kulblik og Olia Gulbrandsdatter ibid. Han fikk barn med Kaisa Nilsdatter den 31 mai 1865. Døfødt etter 10 måneder. «Pigeb. 10d md med vænding uden liv før fødselen» står det i kirkeboka. Kaisa hadde to dødfødte barn tidligere, og to som levde. Hun hadde kommet fra Sverige den 21. juni 1862.

Lars Nilsen emigrerte den 4 mai 1870 til Beliot, USA; Skipet het Fauna. Han reiste sammen med den yngre søsteren Maren og hennes familie.

4 iii. Ole Nilsen Kulblik ble født den 8 aug 1841 i Kulblikbraaten (Tønnes), Kulblik, Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark. Han ble døpt den 26 sep 1841 i Midtskow Annexkirke, Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark; Faddere var Christian Delvigen, Karen Rosenlund, Ole Larsen Aastebøl, Ragnild Olsdatter Hea og Kari Tobølbraaten. Han døde den 24 mai 1859 17 år gammel.

5 iv. Maren Nilsdatter Kulblik ble født den 15 sep 1843 i Kulblikbråten (Tønnes), Kulblik, Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark. Hun ble døpt den 12 nov 1843 i Midtskow Annexkirke, Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark. Hun giftet seg med Gunder Nilsen Jerpset-Haget, sønn av Nils Gulbrandsen Ingelsrudsetra og Mari Gulbrandsdatter Askerud, den 27 des 1868 i Eidskog Kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark; Forlovere var Hans Larsen og Syver Gulbrandsen Øien. Hun døde den 16 des 1895 52 år gammel.

Hun emigrerte den 7 mai 1869 til Deloit, USA. Sammen med familien reiste Marens eldre bror Lars.

Båten Maren og familien reiste med, var en bark som het Fauna. Linjen het Fauna 4, og reisen kostet 91 spd pr. person. De dro fra Christiania den 7. mai 1870, og kom til Quebec den 30. juni. Alt gikk vel på turen. Kapteinen het J. Hansen. De seilte med ballast, og hadde med 270 passasjerer, og et mannskap på 13.

De kom først til Deliot, som trolig er i Wisconsin. De dro så trolig til St. Paul, som er i Minnesota.

Fauna ble bygd i 1855 i Notodden utenfor Drammen av J. Jørgensen. Hun ble eid av Th. Neumann i 1864. Den var 117 fot lang, 27,7 fot bred og 16 fot dyp. Fauna ble omgjort fra skip til bark mellom 1866 og 1868. Det var mer økonomisk.

Hun bodde i 1871 i Orrock, Minnesota, USA.

Gunder Nilsen Jerpset-Haget ble født den 4 jan 1844 i Jerpsethaget, Jerpset, Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark. Han ble døpt den 4 feb 1844 i Midtskow Annexkirke, Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark; Faddere var Lars Thronsen Hjerpsæt, Syver Gulbrandsen Ingelsrudsætren, Christian Gulbrandsen ibid. Olia Olsdatter Hjærpsæt og Anne Gulbrandsdatter Askerud. Han døde i 1925. Han var gårdsarbeider i 1869. Han emigrerte den 4 mai 1869 til Deloit, Wisconsin, USA sammen med familien. To av søstrene hans dro også til USA.

Han bodde fra 1871 Orrock, Minnesota, USA; «Gunner and Maren settled on a farm in Orrock.He donated land for school and cemetery.» Han blir kalt Gunder Nielsen Jerpset da han drar til USA.

Han donerte jord til skole og begravelsesplass (cementery). Bob Thorson skriver 8. april 2000 at han har vært formann for (skolen? og) begravelsesplassen i 7 år.

6 v. Anton Nilsen Kulblikneset ble født den 8 feb 1846 i Tønnes, Kulblik, Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark. Han ble døpt den 8 mar 1846 i Midtskow Annexkirke, Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark; Faddere var Hans Syversen Knepperud, Syver Larsen Kulblik, Hans Larsen ibid, Ragnild Nilsd- Delvigen og Anne Olsd- Klanerudtangen. Han giftet seg med Anna Julie Olsdatter den 7 jan 1876 i Skillingmark kyrka, Skillingmark, Värmland, Sverige; Äktenskapslysning 26.11 1875. Det er mulig de hadde en sønn ved navn Nils som ble født 28.06 1876 i Högsäter i Sverige. Hvis ikke den er deres felles barn, så er han Anton sin sønn. Nils er ført opp som deres sønn i husforhörslengden, og ikke blant Julies barn før de ble gift. For Julies barn, se Jule. Han døde den 6 apr 1911 i Kulblikneset, Vestmarka, Eidskog, Hedmark., 65 år gammel; Han døde av magekreft. Han ble gravlagt den 12 apr 1911 ved Vestmarka kirke, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Han ble jordfestet 30.04 1911.

Han ble konfirmert den 16 okt 1864 i Eidskog Kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark. Han bodde i 1868 Högsäter, Skillingmark, Värmland, Sverige; Han bodde hos enken Ingeborg Olsdotter ved husforhörslengden 1866-1870. Anton fikk attest til fältjegäre i april 1868. Han bodde i 1876 Högsäter, Skillingmark, Värmland, Sverige; Anton og Julie bodde hos en enke i Högsäter. Ingen barn er ført opp. Enken hete Ingeborg Olsdatter, og var født 14.02 1795 i Skillingmark församling. Enken var blitt gift 10.11 1848 med Anders Johansson. Anton og Anna Julie Olsdatter imigrerte den 15 nov 1878 til Norge og Kulblikneset, Kulblik, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Familien ble meldt innflyttet fra Högsäter i Skillingmark 15 november 1878 til Kulblikneset. Attest av 10.10 1877.

Han bodde den 3 des 1900 i Kulblikneset, Kulblik, Vestmarka, Eidskog, Hedmark; Anton Nilsen kjøpte Kulblikneset ved tgl. skjøte av 08.01 1908 for 2000 kr fra Ole S. Kulblik m. flere. Men allerede ved folketellingen 1900 blir han kalt selveier i Kulblikneset.

Det går en historie om at paret en gang ble kastet ut fra Kulblikneset av eierne. Det eneste stedet de hadde og plassere vogna med ungen var under den store furua i Kulblikneset. Julie «fredet» siden treet.

Han var gårdbruker Kulblikneset, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.

Anna Julie* Olsdatter ble født den 3 nov 1849 Boda, Skillingmark, Värmland, Sverige; Feil årstall i bygdeboka. Hun fikk barn med en NN Persson den 25 nov 1871. «Carl August Oäkta (!) Modren Anna Julia Olsdotter i Boda ( hos Inh. Enk. Maria Olsdotter. Faderen förgavs vara …..gust Persson i Boda)» Det er presten som har satt disse ()-tegnene. Jeg klarer ikke å tyde farens fornavn. Det slutter på gust, men er skrevet på en annen måte en Carl AGUST. Hun fikk barn med Nils Nilsson den 4 apr 1874. Hun døde den 30 apr 1941 91 år gammel. Hun var også kjent som Anna Julia Olofsdotter. Hun bodde i 1860 i Boda, Skillingmark, Värmland, Sverige. Hun bodde etter 29 okt 1868 i Gunnarsrud, Skillingmark, Värmland, Sverige; Hun flyttet fra foreldrehjemmet og blie piga hos Olof Tholsson og Märta Andersdotter. Hun bodde den 6 nov 1871 i Boda, Skillingmark, Värmland, Sverige; I november 1871 flyttet hun hjem til moren. (Anna) Julie skulle da ha barn!!

Anton og Julie flyttet i 1876 til enken Ingeborg Olsdotter i Högsäter, Skillingmark, Värmland, Sverige.

7 vi. Eli Nilsdatter ble født den 30 mai 1849 i Kulblik, Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark. Hun ble døpt den 22 jul 1849 i Midtskow Annexkirke, Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark; Faddere var Ole Hermansen Almindingen, Ole Lans…., Anders Halvorsen Kulblik og hustru, og Kari Olsdatter Tobølbraaten. Hun døde den 15 jan 1850 i Kulblik, Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark. Hun ble gravlagt den 20 jan 1850 ved Midskoug Annexkirke, Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark.

8 vii. Karen Nilsdatter Kulblikneset ble født den 28 okt 1850 Kulblik, Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark; Feil årstall i bygdeboka. Hun ble døpt den 5 jan 1851 i Midtskoug Annexkirke, Matrand, Eidskog, Vinger, Hedmark. Hun giftet seg med Per Torsen Sørli, sønn av Tor Nilsen Søli og Sigri Persdatter Klanderud-Plassen, den 1 aug 1875 i Eidskog Kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark; Forlovere var Embret Olsen Øverby og Erik Olsen Øverby. Hun giftet seg med Svend Johannesen Saether, sønn av Johannes (–?–) og Martha (–?–), før 1886. Hun døde den 27 jun 1924 i Minneapolis, USA., 73 år gammel; Hun døde av kronisk nyresykdom. Hun ble gravlagt den 29 jun 1924 ved Crystal Lake Cemetery, Minneapolise, Minnesota, USA.

Hun ble konfirmert den 15 okt 1865 i Eidskog Kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark. Hun bodde i 1876 i Kulblikneset, Kulblik, Eidskog, Hedmark. Hun emigrerte den 4 jun 1880 fra Sørli, Stagnes, Vestmarka, Eidskog, Hedmark til New York, USA. Båten het Angelo, og Agenten Fr.Lie.

Per Torsen Sørli ble født den 31 aug 1848 Sørli, Stagnessetra, Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark. Han døde den 7 apr 1881 Orrock, Sherbourne County, Minnesotha, USA., 32 år gammel; Han døde av «brainfever.» Han ble gravlagt den 8 mai 1881 Orrock Evangelical Church, Orrock, Sherbourne County, Minnesota, USA.

Svend Johannesen Saether ble født den 15 jan 1842 i Norge. Han døde den 20 nov 1917 i Minneapolis,, Minnesota, USA., 75 år gammel. Han ble gravlagt den 24 nov 1917 ved Crystal Lake Cemetery, Minneapolis,, Minnesota, USA.

9 viii. Hans Nilsen Kulblikneset ble født den 19 jun 1853 i Kulblik, Vestmarka, Eidskog, Vinger, Hedmark. Han fikk barn med «Pigen» Sigri Torsdatter den 18 nov 1873; Han giftet seg med Sofie Torsdatter Sørli, datter av Tor Nilsen Søli og Sigri Persdatter Klanderud-Plassen, den 3 jan 1880 i Eidskog kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark.

Pige Sigri Torsdatter ble født cirka 1843; Hun var 30 år da sønnen Emil ble døpt.

Sofie Torsdatter Sørli ble født den 6 nov 1860 i Sørli, Stagnessetra, Vestmarka, Eidskog, Hedmark.

10 ix. Thea Nilsdatter ble født den 1 jul 1856 i Tønnes, Kulblik, Eidskog, Vinger, Hedmark; Hun ble vaksinert den 10. august 1860 av Syver Hansen Sandmoen. Hun døde den 10 mar 1862 Kulblik, Eidskog, Hedmark fem og et halvt år gammel. Hun ble gravlagt den 18 apr 1862 ved Eidskog Kirke, Matrand, Eidskog, Hedmark.

Advertisements

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

 
%d bloggers like this: